Upravit stránku

Poskytnuté účelové dotace na modernizaci provozu, přístrojového vybavení a budov.

Zpracováno od roku 2006.

Jihomoravský kraj

2006

   500.000,-        rekonstrukce střechy - ubytovna

1.500.000,-        doplnění přístrojového vybavení (defibrilátor, ventilátor, infuzní pumpa)

2.000.000,-        obměna dialyzačních přístrojů

2008

     440.000,-     ultrazvuk

     500.000,-     videogastroskop

     545.000,-     videokolonoskop

29.883.307,-     rekonstrukce lůžkové části - prádelna a RHB

2009

     350.000,-     Upgrade páteřního vedení sítě 

24.427.000,-     rekonstrukce lůžkové části – RHB, kuchyně, lůžková část

2010

     500.000,-    busta TGM 

2011

   23.103.000,-    zateplení budov a výměna výplní 

   10.000.000,-    modernizaci přístrojového vybavení a energetického hospodářství kotelny

2013

    900.000,-    pořízení sanitního vozu – použití v roce 2014

2014

    4.000.000,- na rekonstrukci prostor v objektu transfúzní stanice na pracovišti hemodialyzačního střediska

    1.400.000,- na nákup monitorů vitálních funkcí

    2.000.000,- na nákup laparoskopické věže

    2.292.000,- na LSPP a na úhradu části nákladů na havárii vody

2015

13.350.000,-

  • 7.350.000,- na rekonstrukci prostor v objektu transfúzní stanice na pracovišti hemodialyzačního střediska
  • 6.000.000,- na rekonstrukci (modernizaci) interní JIP

2.692.000,-

  • 2.000.000,-  dotace na LSPP
  •    692.000,- dotace na mzdy

2016

2.000.000,-   na LSPP
152.267,50   na úhradu části nákladů na rezidenční místa

Město Hodonín

2009

     350.000,-    obměna hematologického analyzátoru

2010

     250.000,-    monitor dětské oddělení

2012

1.000.000,-      anesteziologický přístroj a akuvrtačka pro operační sály

   200.000,-      spolufinancování dodávky a montáže vytápění pro botanický skleník

     25.000,-      dotace z grantového systému - Kulturní fond

2013

1.000.000,-      pořízení sanitního vozu vč. schodolezu

     20.000,-     dotace z grantového systému - Kulturní fond

       3.000,-     dotace z grantového systému - Fond životního prostředí a zdraví

2014

 1.000.000,- na pořízení sanitního vozu

    221.000,- :
•        9.000 na úhradu části nákladů na opravu skleníku
•      20.000 na kulturní projekty pro děti
•      12.000 na bezplatné testování HIV
•    180.000 na úhradu části nákladů na vytápění skleníku

2015

43.000,- :
•    18.000,- na bezplatné testování HIV
•    5000,- na kulturní projekty pro děti

Ministerstvo zdravotnictví ČR

2006

2.999.999,-     RTG DG CT spirální

2009

1.249.000,-     obměna ultrazvuku pro RDG oddělení

1.200.000,-     opravy střech - hematologie

2010

10.000.000,-    digitalizace RTG

2014

248 698,-:
•    40.000 na řešení problematiky HIV/AIDS
•    208. 698 na úhradu části nákladů na rezidenční místa

2015

496.159,- na úhradu části nákladů na rezidenční místa

Ministerstvo financí ČR

2012

13.033.937,48  zateplení budov a výměna výplní  - dotace z Operačního programu životního prostředí (EU)

Ministerstvo práce a soc. věcí

2014

673.627,- :
•    638.000 na sociální služby
•    35.627 na podporu pracovního místa na zkoušku

2015

517.338,- :

  • 495.200,- na sociální služby
  • 22.138,-  na podporu pracovního místa na zkoušku

Úřad práce

2015
292.771,- veřejně prospěšné práce uchazečů o zaměstnání

2016

112.000,- veřejně prospěšné práce uchazečů o zaměstnání

Dolní Bojanovice

2015
50.000,- na obnovu nemocničních lůžek

2016

50.000,- na obnovu sanitních vozů

Rohatec

2015
50.000,- na obnovu nemocničních lůžek

50.000,- na obnovu sanitních vozů

Dubňany

2016
30.000,- na obnovu sanitních vozů

Mutěnice

2016
20.000,- na obnovu sanitních vozů

Nahoru