Upravit stránku

Zdravotně sociální pracovnice

Při stanici odborné ošetřovatelské péče Interního oddělení naší nemocnice zahájila s účinností od 2. října 2006 činnost zdravotně sociální pracovnice paní Anna Bušková (II.patro, pracovna lékaře – kl. 281).


Mgr. Naděžda Kwašniewská
Náměstkyně ředitelky pro ošetřovatelskou péči
a představitel managementu kvality

Zástupkyně ředitelky

Náplní její činnosti je:

  • sociální poradenství

  • vedení sociálně terapeutických pohovorů s pacienty i jejich rodinnými příslušníky

  • zajišťování poradenské pomoci při vyřizování žádostí o sociální dávky

  • sledování biopsychosociálních potřeb pacientů a řešení jejich sociálně dravotních problémů

  • zprostředkování umístění do léčeben dlouhodobě nemocných, ústavů sociální péče

  • pomoc při orientaci v pracovním uplatnění klientů se změněným zdravotním stavem

Nahoru