Upravit stránku

 V úterý 1. května 2012, přesně v den 60. výročí otevření Nemocnice TGM Hodonín, p.o., byla vjejích prostorách slavnostně otevřena a požehnána kaple sv. Anežky České. Zařadili jsme se tak mezi ostatní nemocnice v České republice i po celém světě, kde kaple již poskytují duchovní péči a to nejen pro pacienty.

V průběhu uplynulých 20 let se již snahy o zřízení kaple v prostorách nemocnice objevily, narazily však vždy na nejrůznější překážky. Bezprostředně po sametové revoluci byly slouženy mše svaté v nemocnici ve vyčleněné místnosti. Později už to nebylo možné a mše svatá byla sloužena v suterénu, na chodbách či čekárně kardiologické ambulance v nedůstojných podmínkách.

V dalších letech probíhala přístavba nemocnice a nyní původní část nemocnice prochází celkovou rekonstrukcí. Při této příležitosti vedení nemocnice rozhodlo kapli zřídit a poskytnout tak hospitalizovaným i ambulantním pacientům, návštěvám, zaměstnancům, hostům sousedních lázní a široké veřejnostidůstojné místo pro útěchu, tichou meditaci, modlitbu a bohoslužby. Úkolem zdravotnického zařízení není jenom poskytnutí co nejkvalitnější odborné zdravotní péčeo nemoci těla, ale také zájem o pacienta a jeho duchovní potřeby, jímž slouží také pastorační služba vnemocnici.F

inančně na kapli přispěli především sami věřící zfarností spádové oblasti. Ve veřejné sbírce, kterou vyhlásila a organizovala Římskokatolická farnost v Hodoníně, se tak podařilo shromáždit 275.289,- Kč. Při takto zajištěném financování a dofinancování projektu zrozpočtu nemocnice (celkový rozpočet akce 350.000,- Kč), bylo, ve spolupráci se zkušeným autorem návrhu interiéru a zařízení akademickým malířem Milivojem Husákem, možné zahájit projektové a realizační práce.

Slavnostní den začal již ráno vdevět hodin, kdy za krásného počasí návštěvníky vítali zpěvem a hudbou, společně s DH Šohajka z Dolních Bojanovic, Mužáci zMutěnic. Příjemné dopoledne pak pokračovalo obřadem s vysázením Lípy sv. Anežky České vareálu nemocničního parku. Sázení se ujali Ing. Antonín Tesařík, ředitel nemocnice, Ing. Anna Matějková, předsedkyně Výboru pro meziregionální vztahyJMK, Mgr. Ladislav Ambrozek, místostarosta Města Hodonína,Mons. Mgr. Josef Zouhar, děkan Římskokatolické farnosti Hodonín a generální vikář brněnské diecéze, děkan Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně Mons. Jiří Mikulášek. Ten také lípu i celou nemocnici požehnal a vedl následně samotnou mši vnové kapli. Jejím požehnáním byla tak kaple svaté Anežky České slavnostně otevřena veřejnosti.

Kaple sv. Anežky České v Nemocnici TGM Hodonín

Denně   7:00  -  20:00 hodin

Termíny bohoslužeb:

Vždy sobota v 16:00 hodin

  •    sobota: 13. července 2019
  •    sobota: 27. července 2019
  •    sobota: 10. srpna 2019
  •    sobota: 17. srpna 2019
  •    sobota: 31. srpna 2019
Nahoru