Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Nemocnice TGM Hodonín získala od ledna 2021 nové akreditace pro vzdělávání v základním kmenu pro obory interna, ARO, chirurgie, RDG, nefrologie a hematologie.

HLEDÁME:

Ředitel Nemocnice TGM Hodonín, p. o., se sídlem Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín,

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa/funkce:

 • primáře gynekologického oddělení.

Předpokládaný nástup do funkce od 1. 10. 2021 nebo dle dohody.

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, kvalifikace v oboru: specializovaná způsobilost dle z. č. 95/2004 Sb. v oboru gynekologie a porodnictví, licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře nebo doložení podané žádosti o tuto licenci ČLK, osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného týmu včetně manažerských dovedností, zdravotní způsobilost, morální bezúhonnost, praxe v oboru min. 10 let., předložení střednědobého plánu rozvoje oddělení do roku 2024 s návrhem opatření ke zlepšení zdravotní péče a ekonomické efektivnosti.

K písemné přihlášce doložit: životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikačních předpokladech, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, doklad o zdravotní způsobilosti, střednědobý plán rozvoje oddělení v rozsahu max. 3 stran formátu A4.

Písemné přihlášky včetně všech příloh zašlete v obálce s označením „Výběrové řízení – primář gynekologického oddělení“ do 31. 8. 2021 na sekretariát Nemocnice TGM Hodonín, p. o., Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín.

Výběrové řízení proběhne do konce měsíce září 2021. 


Ředitel Nemocnice TGM Hodonín, p. o., se sídlem Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín,

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa/funkce:

 • vedoucí lékař oddělení dětské JIP.

Předpokládaný nástup do funkce od 1. 10. 2021 nebo dle dohody.

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, kvalifikace v oboru: specializovaná způsobilost dle z. č. 95/2004 Sb. v oboru pediatrie, licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře nebo doložení podané žádosti o tuto licenci ČLK, osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného týmu včetně manažerských dovedností, zdravotní způsobilost, morální bezúhonnost, praxe v oboru min. 10 let.

K písemné přihlášce doložit: životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikačních předpokladech, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, doklad o zdravotní způsobilosti.

Písemné přihlášky včetně všech příloh zašlete v obálce s označením „Výběrové řízení – vedoucí lékař oddělení dětské JIP“ do 31. 8. 2021 na sekretariát Nemocnice TGM Hodonín, p. o., Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín.

Výběrové řízení proběhne do konce měsíce září 2021. 


Anesteziologicko – resuscitační oddělení

Lékaře/lékařku pro anesteziologicko – resuscitační oddělení

Požadujeme:

 • VŠ lék. směru, základní kmen či specializaci v oboru
 • občanskou bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

 • možnost získání ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • náborový příspěvek
 • podpora dalšího vzdělávání
 • účast na kongresech a seminářích

Gynekologické oddělení

Lékaře/lékařku pro gynekologické oddělení

Požadujeme:

 • VŠ lék. směru se specializací v oboru, nebo lék. se základním kmenem 
 • občanskou bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

 • možnost získání ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • náborový příspěvek
 • podpora dalšího vzdělávání
 • účast na kongresech a seminářích

Interní oddělení

Lékaře/lékařku pro interní oddělení

Požadujeme:

 • VŠ lék. směru, absolventa, základní kmen či specializaci v oboru vnitřní lékařství
 • občanskou bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

 • možnost získání ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • náborový příspěvek
 • podpora dalšího vzdělávání
 • účast na kongresech a seminářích

Gastroenterologické pracoviště

Lékaře/lékařku pro gastroenterologické pracoviště

Požadujeme:

 • VŠ lék. směru, základní kmen či specializaci v oboru gastroenterologie
 • občanskou bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

 • možnost získání ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • náborový příspěvek
 • podpora dalšího vzdělávání
 • účast na kongresech a seminářích

Dětské oddělení

Lékaře/lékařku pro dětské oddělení

Požadujeme:

 • VŠ lék. směru se specializací v oboru, nebo lék. se základním kmenem či absolvent 
 • občanskou bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

 • možnost získání ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • náborový příspěvek
 • podpora dalšího vzdělávání
 • účast na kongresech a seminářích

Chirurgické oddělení

2 Lékaře/lékařky pro chirurgické oddělení

Požadujeme:

 • VŠ lék. směru, specializaci v oboru chirurgie (se zájmem o traumatologii, kolorektální a bariatrickou chirurgii)
 • občanskou bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

 • možnost získání ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • náborový příspěvek
 • podpora dalšího vzdělávání
 • účast na kongresech a seminářích
 • dětská skupina

Radiodiagnostické oddělení

Radiologického asistenta

Požadujeme:

 • Odpovídající vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění.
 • Schopnost aktivního, samostatného jednání, vstřícné chování a vystupování.
 • Pracovitost, spolehlivost, odpovědnost, zdravotní způsobilost

Nabízíme:

Podmínky pro osobní a profesionální rozvoj (např. další odborné vzdělávání s podporou nemocnice).

Benefity:

- Zajímavý sociální a zaměstnanecký bonusový systém společnosti, (např. příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, dětský klub)

Termín nástupu: dle dohody

Nahoru