Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Nemocnice TGM Hodonín je držitelem certifikátu ISO 9001 a má v současné době uděleny akreditace dle nových vzdělávacích programů pro specializační vzdělávání v oboru chirurgie, vnitřní lékařství, anesteziologie a intenzívní péče, radiologie a zobrazovací metody.

Staňte se součástí našeho týmu a získejte pozici s perspektivou. Nemocnice TGM Hodonín prochází celkovou špičkovou modernizací, otevře právě projektované pavilony urgentního příjmu a zobrazovacích metod a provádí nadstandardní modernizaci operačních sálů, čímž se stává moderním evropským pracovištěm. I proto právě rozšiřujeme lékařský personál. Využijte příležitost získat stabilní práci v moderní nemocnici, zajímavé profesní uplatnění, atraktivní ohodnocení, možnost osobního růstu a dalšího vzdělávání.


Ředitel Nemocnice TGM Hodonín, p. o., se sídlem Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín,

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa/funkce:

 

 •  primáře/primářku dětského oddělení.

Předpokládaný nástup do funkce dle dohody.

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, kvalifikace v oboru: specializovaná způsobilost dle z. č. 95/2004 Sb. v oboru pediatrie, licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře nebo doložení podané žádosti o tuto licenci ČLK, osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného týmu včetně manažerských dovedností, zdravotní způsobilost, morální bezúhonnost, praxe v oboru min. 10 let, předložení střednědobého plánu rozvoje oddělení do roku 2026 s návrhem opatření ke zlepšení zdravotní péče a ekonomické efektivnosti.

K písemné přihlášce doložte: životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikačních předpokladech, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, doklad o zdravotní způsobilosti, střednědobý plán rozvoje oddělení v rozsahu max. 3 stran formátu A4.

Písemné přihlášky včetně všech příloh zašlete v obálce s označením „Výběrové řízení – primář dětského oddělení“ do 31. 1. 2023 na sekretariát Nemocnice TGM Hodonín, p. o., Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín.

Výběrové řízení proběhne do konce měsíce února 2023. 


Chirurgické oddělení přijme lékaře/lékařku

Tým Chirurgického oddělení pracuje pod vedením zkušeného primáře, využívá moderního a rychlého komplementu vyšetřovacích metod, nové nadstandardní operační sály. Nabízíme adaptační proces a rychlý profesní růst a výkon vlastní medicínské praxe na pracovišti se specializační akreditací.       
Nabízíme také perspektivu funkčního místa ve vedení chirurgického oddělení.
 Jsme otevřeni i absolventům a další vzdělávání plně podporujeme.
Lékaři nejsou vázání stabilizační dohodou a mají garantovanou hrazenou účast na povinných vzdělávacích akcích.

Typ úvazku: uvítáme lékaře na plný úvazek.

Koho konkrétně hledáme:

 • Lékaře s atestací z chirurgie se zájmem o laparoskopickou kolorektální a bariatrickou chirurgii,
 • lékaře s atestací z chirurgie se zájmem o traumatologii, znalost artroskopií vítána,
 • lékaře absolventy.

Nabízíme:

 • Nástup ihned nebo dle dohody
 • Profesní stabilitu
 • Výborné platové podmínky
 • Možnost získání služebního bytu
 • Náborový příspěvek 300 000,-
 • Podporu dalšího vzdělávání a hrazenou účast na kongresech a seminářích
 • Firemní mini školku v areálu nemocnice
 • Příspěvek na penzijní připojištění, čerpání fondu FKSP, účast na odborových akcích
 • Moderní závodní stravování

Požadujeme:

 • VŠ lékařského směru se specializací v oboru, nebo i lékaře se základním kmenem, výhodou je praxe v oboru.
 • Empatii vůči pacientům. Otevřenost vůči moderním metodám a myšlenkám. Týmového hráče.
 • Ochotu dále se vzdělávat.
 • Zdravotní způsobilost.
 • Neváhejte dozvědět se více na uvedených kontaktech.

Interní oddělení přijme kardiologa/kardioložku

Hledáme kardiologa/kardioložku se specializovanou způsobilostí nebo lékaře /lékařku/ těsně před jejím získáním. Nabízíme pozici na kardiologické ambulanci s dobrým přístrojovým vybavením včetně TEE.  Možný podíl na práci v kardiostimulační ambulanci a implantaci kardiostimulátorů na našem odd.

Kardiologická ambulance mimo jiné  provádí:

 • Vyšetření pacientů s ischemickou chorobou srdeční, vyšetření a diagnostiku pacientů s poruchami srdečního rytmu,
 • pro okresy Hodonín a Břeclav zajišťuje ve spolupráci s chirurgickým oddělením implantaci trvalých kardiostimulátorů,
 • dispenzarizaci a kontroly pacientů s trvalými kardiostimulátory pro tyto okresy.

Nabízíme:

 • Nástup ihned nebo dle dohody.
 • Profesní stabilitu.
 • Výborné platové podmínky.
 • Možnost získání služebního bytu.
 • Náborový příspěvek 300 000,- Kč.
 • Podporu dalšího vzdělávání a hrazenou účast na kongresech a seminářích.
 • Firemní mini školku v areálu nemocnice.
 • Příspěvek na penzijní připojištění, čerpání fondu FKSP, účast na odborových akcích.
 • Moderní závodní stravování.

Požadujeme:

 • VŠ lékařského směru se specializací v oboru, nebo v přípravě.
 • Empatii vůči pacientům. Otevřenost vůči moderním metodám a myšlenkám. Týmového hráče. 
 • Občanskou bezúhonnost.
 • Zdravotní způsobilost.

 


Dětské oddělení přijme lékaře/lékařku 

Nemocnice TGM Hodonín přijme lékaře/lékařku pro dětské oddělení na plný nebo i částečný úvazek. Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti:

Rádi bychom rozšířili tým Dětského oddělení Nemocnice TGM Hodonín o lékaře/lékařku na plný nebo i částečný úvazek. Tým Dětského oddělení a dětské JIP oddělení je mladý a opírá se o vedení zkušené primářky a vedoucího lékaře dětské JIP. Jsme otevřeni i absolventům a další vzdělávání plně podporujeme.
Lékaři Dětského oddělení zajišťují provoz a služby Dětské ambulance, Dětského lůžkového oddělení a Dětské JIP, a také po celý týden Dětskou lékařskou službu první pomoci. Lékaři při práci využívají moderního a rychlého komplementu vyšetřovacích metod.

Typ úvazku je u nás věcí dohody: uvítáme lékaře na plný nebo i částečný úvazek (HPP/ VPP/ DPČ). Pozice je otevřená i pro lékaře pediatry do služeb.
Lékaři nejsou vázání stabilizační dohodou, je zde možnost atestačních stáží na akreditovaných pracovištích a dále nabízíme hrazenou účast na povinných vzdělávacích akcích.

Nabízíme:

 • nástup ihned nebo dle dohody
 • možnost přizpůsobit typ úvazku Vašim potřebám  - HPP/VPP/DPČ, lékař pediatr do služeb
 • profesní stabilitu
 • výborné platové podmínky
 • možnost získání příspěvku na ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • náborový příspěvek  300 000,- Kč
 • podporu dalšího vzdělávání
 • příspěvek na penzijní připojištění, čerpání fondu FKSP, účast na odborových akcích
 • hrazenou účast na kongresech a seminářích
 • Požadujeme:

 • VŠ lékařského směru se specializací v oboru, nebo i lékaře se základním kmenem, výhodou je praxe v oboru. 
 • Empatii vůči dětským pacientům a rodičům. Otevřenost vůči moderním metodám a myšlenkám.
  Ochotu se dále vzdělávat.
  Týmového hráče.
 • Zdravotní způsobilost.
 • Informace k náboru: Výběrové řízení probíhá formou osobního pohovoru. 
 • Finanční ohodnocení konkrétního zájemce bude projednáno při osobním pohovoru a zohledňuje stupeň vzdělání a délku praxe v oboru. K tarifní mzdě garantujeme osobní ohodnocení dle složitosti a odpovědnosti práce, příplatky za pohotovost, odměny a náborový příspěvek 300 000,- Kč.

Gynekologické oddělení

Lékaře/lékařku pro gynekologické oddělení

Požadujeme:

 • Hledáme gynekologa po atestaci či kmenové zkoušce na plný nebo částečný úvazek.

 • Výhodou je zaměření na miniinvazivní  gynekologickou a urogynekologickou operativu 

  a dětskou gynekologii. 
 • občanskou bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

 • možnost získání ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • náborový příspěvek
 • podpora dalšího vzdělávání
 • účast na kongresech a seminářích

Pracoviště hematologie a transfuzní služby NTGM 

Lékaře/lékařku pro Pracoviště hematologie a transfuzní služby NTGM 

Požadujeme:

 • VŠ lék. směru - základní kmen se zájmem pracovat vzdělávat se v oboru
 • nebo lékaře se specializací v oboru
 • občanskou bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

 • možnost získání ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • náborový příspěvek
 • podpora dalšího vzdělávání
 • účast na kongresech a seminářích

Nefrologická ambulance

Lékaře/lékařku pro Nefrologickou ambulanci a hemodialyzační středisko

Požadujeme:

 • VŠ lék. směru - základní kmen se zájmem pracovat vzdělávat se v oboru nefrologie
 • nebo lékaře se specializací v oboru nefrologie
 • občanskou bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

 • možnost získání ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • náborový příspěvek
 • podpora dalšího vzdělávání
 • účast na kongresech a seminářích

Anesteziologicko – resuscitační oddělení

Lékaře/lékařku pro anesteziologicko – resuscitační oddělení

Požadujeme:

 • VŠ lék. směru, základní kmen či specializaci v oboru
 • občanskou bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

 • možnost získání ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • náborový příspěvek
 • podpora dalšího vzdělávání
 • účast na kongresech a seminářích

Gastroenterologické pracoviště

Lékaře/lékařku pro gastroenterologické pracoviště

Požadujeme:

 • VŠ lék. směru, základní kmen či specializaci v oboru gastroenterologie
 • občanskou bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

 • možnost získání ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • náborový příspěvek
 • podpora dalšího vzdělávání
 • účast na kongresech a seminářích
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti