Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Nemocnice TGM Hodonín je držitelem certifikátu ISO 9001 a má v současné době uděleny akreditace dle nových vzdělávacích programů:

 • pro vzdělávání v základním kmeni pediatrickém

 • pro specializační vzdělávání v oboru chirurgie, vnitřní lékařství, anesteziologie a intenzívní péče, radiologie a zobrazovací metody.

Staňte se součástí našeho týmu a získejte pozici s perspektivou. Nemocnice TGM Hodonín prochází celkovou špičkovou modernizací,  právě otevřela špičkový pavilon zobrazovacích metod a projektuje pavilon urgentního. V roce 2023 provedla nadstandardní modernizaci operačních sálů, čímž se stala moderním evropským pracovištěm. I proto právě rozšiřujeme lékařský personál. Využijte příležitost získat stabilní práci v moderní nemocnici, zajímavé profesní uplatnění, atraktivní ohodnocení, možnost osobního růstu a dalšího vzdělávání.


Ředitel Nemocnice TGM Hodonín, p. o., se sídlem Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín,
vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa/funkce:

 •  primáře/primářky dětského oddělení.

Předpokládaný nástup do funkce dle dohody.

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání lékařského směru, kvalifikace v oboru: specializovaná způsobilost dle z. č. 95/2004 Sb. v oboru pediatrie, licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře nebo doložení podané žádosti o tuto licenci ČLK, osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného týmu včetně manažerských dovedností, zdravotní způsobilost, morální bezúhonnost, praxe v oboru min. 10 let, předložení střednědobého plánu rozvoje oddělení do roku 2026 s návrhem opatření ke zlepšení zdravotní péče a ekonomické efektivnosti.

K písemné přihlášce doložte: životopis s přehledem dosavadní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a kvalifikačních předpokladech, výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, doklad o zdravotní způsobilosti, střednědobý plán rozvoje oddělení v rozsahu max. 3 stran formátu A4.

Co nabízíme:

 • Nástup dle dohody
 • Profesní stabilitu
 • Nadstandartní platové podmínky
 • Hrazený služební byt
 • Náborový příspěvek 300 000,- Kč
 • Podporu dalšího vzdělávání a hrazenou účast na kongresech a seminářích
 • Firemní mini školku v areálu nemocnice
 • Parkování v areálu zdarma
 • Příspěvek na penzijní připojištění, čerpání fondu FKSP, účast na odborových akcích
 • Moderní závodní stravování
 • Firemní benefity a sick days
 • Firemní sleva na poskytované služby a nákup v lékárně

Písemné přihlášky včetně všech příloh zašlete v obálce s označením „Výběrové řízení – primář dětského oddělení“  na sekretariát Nemocnice TGM Hodonín, p. o., Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín.

 


Dětské oddělení přijme vedoucího lékaře/lékařku
pro dětskou JIP

Tým Dětského oddělení pracuje pod vedením zkušené primářky, využívá moderního a rychlého komplementu vyšetřovacích metod. Nabízíme adaptační proces a rychlý profesní růst a výkon vlastní medicínské praxe na pracovišti.      
Nabízíme také perspektivu funkčního místa ve vedení dětského oddělení.
 Jsme otevřeni i absolventům a další vzdělávání plně podporujeme.
Lékaři nejsou vázání stabilizační dohodou a mají garantovanou hrazenou účast na povinných vzdělávacích akcích.

Typ úvazku: uvítáme lékaře na plný úvazek.

Koho konkrétně hledáme:

 • Lékaře s atestací a předpoklady vést oddělení.

Nabízíme:

 • Nástup ihned nebo dle dohody
 • Profesní stabilitu
 • Výborné platové podmínky
 • Možnost získání služebního bytu
 • Náborový příspěvek 300 000,-
 • Podporu dalšího vzdělávání a hrazenou účast na kongresech a seminářích
 • Firemní mini školku v areálu nemocnice
 • Příspěvek na penzijní připojištění, čerpání fondu FKSP, účast na odborových akcích
 • Moderní závodní stravování

Požadujeme:

 • VŠ lékařského směru se specializací v oboru, nebo i lékaře se základním kmenem, výhodou je praxe v oboru.
 • Empatii vůči pacientům. Otevřenost vůči moderním metodám a myšlenkám. Týmového hráče.
 • Ochotu dále se vzdělávat.
 • Zdravotní způsobilost.
 • Neváhejte dozvědět se více na uvedených kontaktech.

Radiodiagnostické oddělení přijme lékaře/lékařku radiologa i absolventa

Hledáme lékaře/lékařky se specializovanou způsobilostí nebo lékaře /lékařku/ těsně před jejím získáním či absolventa. Nabízíme pozici na radiodiagnostickém oddělení, které se v současné době chystá na rozšíření a přesun do zcela nově zbudovaných moderních prostorů se špičkovým vybavením včetně magnetické rezonance.

Požadujeme:

 • odbornou způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb. - VŠ všeobecné lékařství, uvítáme specializovanou způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody, pozice je však vhodná i pro absolventa se zájmem o další vzdělávání v oboru.
 • výborné komunikační dovednosti, schopnost zvládat zátěžové a krizové situace, vyrovnanost, samostatnost, zodpovědnost, pracovní nasazení, schopnost týmové spolupráce, zájem se dále vzdělávat, bezúhonnost

Nabízíme:

 • Nástup ihned nebo dle dohody.
 • Profesní stabilitu a rozvoj.
 • Výborné platové podmínky.
 • Možnost získání služebního bytu.
 • Náborový příspěvek 300 000,- Kč.
 • Plnou podporu dalšího vzdělávání a hrazenou účast na kongresech a seminářích.
 • Firemní mini školku v areálu nemocnice.
 • Příspěvek na penzijní připojištění, čerpání fondu FKSP, účast na odborových akcích.
 • Moderní závodní stravování.

 


Interní oddělení přijme lékaře pro pracoviště/ ambulance se specializací: kardiologie, nefrologie, diabetologie, endokrinologie a lékaře s atestací pro interní JIP

Hledáme lékaře/lékařky se specializovanou způsobilostí nebo lékaře /lékařku/ těsně před jejím získáním. Nabízíme pozice na  odděleních a ambulancích s kvalitním přístrojovým vybavením.

Kardiolog: Možný podíl na práci v kardiostimulační ambulanci a implantaci kardiostimulátorů na našem oddělení.

Kardiologická ambulance mimo jiné  provádí:

 • Vyšetření pacientů s ischemickou chorobou srdeční, vyšetření a diagnostiku pacientů s poruchami srdečního rytmu,
 • pro okresy Hodonín a Břeclav zajišťuje ve spolupráci s chirurgickým oddělením implantaci trvalých kardiostimulátorů,
 • dispenzarizaci a kontroly pacientů s trvalými kardiostimulátory pro tyto okresy.

Nabízíme:

 • Nástup ihned nebo dle dohody.
 • Profesní stabilitu.
 • Výborné platové podmínky.
 • Možnost získání služebního bytu.
 • Náborový příspěvek 300 000,- Kč.
 • Podporu dalšího vzdělávání a hrazenou účast na kongresech a seminářích.
 • Firemní mini školku v areálu nemocnice.
 • Příspěvek na penzijní připojištění, čerpání fondu FKSP, účast na odborových akcích.
 • Moderní závodní stravování.

Požadujeme:

 • VŠ lékařského směru se specializací v oboru, nebo v přípravě.
 • Empatii vůči pacientům. Otevřenost vůči moderním metodám a myšlenkám. Týmového hráče. 
 • Občanskou bezúhonnost.
 • Zdravotní způsobilost.

 


Gynekologické oddělení přijme lékaře pro lůžkové pracoviště a ambulanci 

Hledáme lékaře/lékařky se specializovanou způsobilostí nebo lékaře /lékařku/ těsně před jejím získáním. Nabízíme perspektivní pozici na  gynekologickém oddělení a gynekologické ambulanci s moderním a kvalitním přístrojovým vybavením s možností profesního růstu. Uvítáme zájem o urogynekologii.
Více informací o gynekologickém oddělení se dozvíte zde.

Zde si můžete přečíst článek se současným primářem gynekologického oddělení MUDr. Danielem Gágyorem, Ph.D., MBA o rozvoji oddělení a operační léčbě nabízené v širokém spektru benigních gynekologických a urogynekologických stavů. Doménou práce oddělení jsou především mini invazivní výkony, tedy laparoskopické a hysteroskopické výkony.

 

Nabízíme:

 • Nástup ihned nebo dle dohody.
 • Profesní stabilitu.
 • Výborné platové podmínky.
 • Možnost získání služebního bytu.
 • Náborový příspěvek 300 000,- Kč.
 • Podporu dalšího vzdělávání a hrazenou účast na kongresech a seminářích.
 • Firemní mini školku v areálu nemocnice.
 • Příspěvek na penzijní připojištění, čerpání fondu FKSP, účast na odborových akcích.
 • Moderní závodní stravování.

Požadujeme:

 • VŠ lékařského směru se specializací v oboru, nebo v přípravě.
 • Empatii vůči pacientům. Otevřenost vůči moderním metodám a myšlenkám. Týmového hráče. 
 • Občanskou bezúhonnost.
 • Zdravotní způsobilost.

 


Chirurgické oddělení přijme lékaře/lékařku

Tým Chirurgického oddělení pracuje pod vedením zkušeného primáře, využívá moderního a rychlého komplementu vyšetřovacích metod, nové nadstandardní operační sály. Nabízíme adaptační proces a rychlý profesní růst a výkon vlastní medicínské praxe na pracovišti se specializační akreditací.       
Nabízíme také perspektivu funkčního místa ve vedení chirurgického oddělení. Jsme otevřeni i absolventům a další vzdělávání plně podporujeme.
Lékaři nejsou vázání stabilizační dohodou a mají garantovanou hrazenou účast na povinných vzdělávacích akcích.

Typ úvazku: uvítáme lékaře na plný úvazek.

Koho konkrétně hledáme:

 • Lékaře s atestací z chirurgie se zájmem o laparoskopickou, kolorektální a bariatrickou chirurgii,
 • lékaře s atestací z chirurgie se zájmem o traumatologii včetně  artroskopií,
 • lékaře absolventy.

Nabízíme:

 • Nástup ihned nebo dle dohody
 • Profesní stabilitu
 • Výborné platové podmínky
 • Možnost získání služebního bytu
 • Náborový příspěvek 300 000,- Kč
 • Podporu dalšího vzdělávání a hrazenou účast na kongresech a seminářích
 • Firemní mini školku v areálu nemocnice
 • Příspěvek na penzijní připojištění, čerpání fondu FKSP, účast na odborových akcích
 • Moderní závodní stravování

Požadujeme:

 • VŠ lékařského směru se specializací v oboru, nebo i lékaře se základním kmenem, výhodou je praxe v oboru.

Pokud máte zájem o bližší informace a  práci na našem oddělení zašlete nám svůj životopis a motivační dopis. Rádi si s vámi sjednáme schůzku a nabízíme Vám i možnost s námi strávit pracovní den.


Dětské oddělení přijme lékaře/lékařku 

Nemocnice TGM Hodonín přijme lékaře/lékařku pro dětské oddělení na plný nebo i částečný úvazek. Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti:

Rádi bychom rozšířili tým Dětského oddělení Nemocnice TGM Hodonín o lékaře/lékařku na plný nebo i částečný úvazek s atestací.
Tým Dětského oddělení a dětské JIP oddělení je mladý a opírá se o vedení zkušené primářky a vedoucího lékaře dětské JIP. Jsme otevřeni i absolventům a další vzdělávání plně podporujeme.
Lékaři Dětského oddělení zajišťují provoz a služby Dětské ambulance, Dětského lůžkového oddělení a Dětské JIP, a také po celý týden Dětskou lékařskou službu první pomoci. Lékaři při práci využívají moderního a rychlého komplementu vyšetřovacích metod.

Typ úvazku je u nás věcí dohody: uvítáme lékaře na plný nebo i částečný úvazek (HPP/ VPP/ DPČ). Pozice je otevřená i pro lékaře pediatry do služeb.
Lékaři nejsou vázání stabilizační dohodou, je zde možnost atestačních stáží na na našem akreditovaném pracovišti a dále nabízíme hrazenou účast na povinných vzdělávacích akcích.

Nabízíme:

 • nástup ihned nebo dle dohody
 • možnost přizpůsobit typ úvazku Vašim potřebám  - HPP/VPP/DPČ, lékař pediatr do služeb
 • profesní stabilitu
 • výborné platové podmínky
 • možnost získání příspěvku na ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • náborový příspěvek  300 000,- Kč
 • podporu dalšího vzdělávání
 • příspěvek na penzijní připojištění, čerpání fondu FKSP, účast na odborových akcích
 • hrazenou účast na kongresech a seminářích
 • Požadujeme:

 • VŠ lékařského směru se specializací v oboru, nebo i lékaře se základním kmenem, výhodou je praxe v oboru. 
 • Empatii vůči dětským pacientům a rodičům. Otevřenost vůči moderním metodám a myšlenkám.
  Ochotu se dále vzdělávat.
  Týmového hráče.
 • Zdravotní způsobilost.
 • Informace k náboru: Výběrové řízení probíhá formou osobního pohovoru. 
 • Finanční ohodnocení konkrétního zájemce bude projednáno při osobním pohovoru a zohledňuje stupeň vzdělání a délku praxe v oboru. K tarifní mzdě garantujeme osobní ohodnocení dle složitosti a odpovědnosti práce, příplatky za pohotovost, odměny a náborový příspěvek 300 000,- Kč.


Anesteziologicko – resuscitační oddělení

Přijmeme  do pracovního poměru lékaře/lékařku pro anesteziologicko – resuscitační oddělení.
Požadujeme:

· specializovanou způsobilost v oboru anesteziologie a intenzivní medicíně /nebo absolvovaný základní kmen v oboru/

· schopnost samostatné a týmové práce

· občanskou bezúhonnost

· zdravotní způsobilost

 

 

Nabízíme:

 • perspektivní práci v akreditovaném oboru
 • práci v přátelském kolektivu
 • smluvní mzdu, která záleží na délce praxe v oboru a osobní ohodnocení
 • stabilizační odměnu až do výše 300 000 ,-Kč
 •  v případě zájmu možnost získání ubytování
 •  příspěvek na penzijní připojištění
 •  zaměstnanecké výhody a čerpání fondu FKSP
 •  podporu vzdělávání a profesního rozvoje
 •  hrazenou účast na kongresech a seminářích
 •  firemní dětskou školku
 •   vlastní jídelnu a příspěvek na stravování
 •    parkování v areálu nemocnice
 •    dobrou dopravní dostupnost
 •    nástup dle dohody 

Pracoviště hematologie a transfuzní služby NTGM 

Lékaře/lékařku pro Pracoviště hematologie a transfuzní služby NTGM 

Požadujeme:

 • VŠ lék. směru - základní kmen se zájmem pracovat a vzdělávat se v oboru
 • nebo lékaře se specializací v oboru
 • občanskou bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

 • možnost získání ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • náborový příspěvek
 • podpora dalšího vzdělávání
 • účast na kongresech a seminářích

Nefrologická ambulance

Lékaře/lékařku pro Nefrologickou ambulanci a hemodialyzační středisko

Požadujeme:

 • VŠ lék. směru - základní kmen se zájmem pracovat vzdělávat se v oboru nefrologie
 • nebo lékaře se specializací v oboru nefrologie
 • občanskou bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

 • možnost získání ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • náborový příspěvek
 • podpora dalšího vzdělávání
 • účast na kongresech a seminářích


Gastroenterologické pracoviště

Lékaře/lékařku pro gastroenterologické pracoviště

Požadujeme:

 • VŠ lék. směru, základní kmen či specializaci v oboru gastroenterologie
 • občanskou bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Nabízíme:

 • možnost získání ubytování
 • zaměstnanecké výhody
 • náborový příspěvek
 • podpora dalšího vzdělávání
 • účast na kongresech a seminářích
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti