Upravit stránku

Personální obsazení

Telefon - pult: +420 518 306 120

Struktura: 

část anesteziologická6 pracovišť
část resuscitační5 lůžek

Samostatné oddělení bylo ustanoveno začátkem 70. let, v roce 1978 bylo otevřeno lůžkové resuscitační oddělení. ARO je organizační složkou nemocnice a poskytuje zdravotní péči na dvou navzájem propojených úsecích. Celkem zde pracuje 8 lékařů, z toho 2 na částečný pracovní úvazek a 20 sester. 6 lékařů má specializovanou způsobilost v oboru A + R, všichni lékaři jsou atestovaní v oboru AIM.

Anesteziologická část oddělení se zabývá převážně spoluprací s operačními i neoperačními obory na 11 pracovištích v nemocnici TGM v Hodoníně. Ročně se podá více než 3000 anestézií, denně zajišťuje anesteziologickou péči nepřetržitě 24 hodin. Lékař ARO zhodnotí zdravotní stav pacienta , doporučí předoperační přípravu s ohledem na zátěž a neodkladnost operačního výkonu.

Lékaři:

MUDr. Dagmar Smetková
MUDr. Petr Novák
MUDr. Ján Radič
MUDr. Zuzana Šikudová
MUDr. Vladimír Salášek

Pacientům je zajišťována:

  • Celková anestézie, svodná znecitlivění , zejména SAA a také blokády nervových pletení pro operační výkony u hospitalizovaných i ambulantních nemocných.
  • Léčba akutní pooperační bolesti.
  • Analgosedace pro tlumení bolesti při nejrůznějších bolestivých a nepříjemných vyšetřeních ( např. angiografických , endoskopických...).
  • Zajištění analgézie při bolestivých vyšetřeních a ošetřeních u dětí.
  • Řešení problematiky chronické a nesnesitelné bolesti u hospitalizovných pacientů .
  • Kanylace centrálních žil, zejména dvoucestných katetrů khemodialýze.

Tuto činnost vykonává anesteziologický tým, převážně v prostorách nových operačních sálů, využívá moderní anesteziologické přístroje. Převážné většině těchto nemocných poskytuje poanestetickou péči na dospávacím pokoji, ten je součástí oddělení ARO a zároveň v bezprostřední blízkosti centrálních operačních sálů a chirurgického JIP. To umožňuje kvalitní poskytování pooperační péče., a to i ambulantním klientům. Teprve po stabilizaci jsou pacienti předáváni na příslušná oddělení nebo domů.

Lůžková část

Je od roku 2003 umístěna v nově vybudovaném traktu v těsné blízkosti operačních sálu a chirurgického JIP. Má k dispozici pět moderně vybavených lůžek s kvalitní monitorovací technikou včetně centrály schopné sledovat funkce pacientů i na přijímacím a dospávacím pokoji, dýchacími přístroji, na nichž je poskytována komplexní resuscitační péče.

Ta zahrnuje umělou plicní ventilaci, kanylace centrálních žil a artérií včetně invazivního monitorování hemodynamiky. Spektrum prováděných výkonů zahrnuje i tracheostomie a hrudní drenáže. Ve spolupráci s hemodialyzačním oddělením jsou pacientům poskytovány extrakorporální eliminační techniky. Rovněž akutní dialýzy u ohrožených nemocných z jiných oddělení jsou často prováděny u nás.

Tato specializovaná péči je zabezpečovaná pacientům po těžkých úrazech, po resuscitaci pro selhání životních funkcí a také pacientům po rozsáhlých operacích. V roce 2013 byla průměrná obložnost 95 % a průměrná ošetřovací doba 59,6 dne.

Lékaři ARO zabezpečují kardiopulmonální resuscitaci na všech odděleních nemocnice. Jsou konziliárními lékaři v případech selhávání životních funkcí.

Informace o nemocných podává primář odd. , ošetřující lékař nebo službu mající lékař. Návštěvy, vybavené ochrannými pomůckami, se na oddělení ARO povolují s ohledem na provoz oddělení a jsou instruovány lékařem o stavu pacientů.

Provoz oddělení

Provoz je zahájen od 7.00 hod. ranní vizitou a pracovní poradou, primář oddělení určí program na lůžkové stanici a od zahájení do konce operačního programu zajišťují určení lékaři anestézie u plánovaných event. i urgentních operací. Od 14.00 do 15.00 hod. je provedena vizita primáře, lékaře oddělení a lékaře nastupujícího pohotovostní službu. Do 15.30 převezme další lékař anesteziologický úsek.

Ústavní pohotovostní služba

Trvá od 15.30 hod. ve všední den a od 7.00 do 7.00 hod. následujícího dne v sobotu, neděli a ve svátek. Službu na lůžkové stanici a anestézii zajišťují dva lékaři. Vedoucím lékařem je lékař sloužící na lůžkové části, zajišťuje i konzilia a zahajuje urgentní i komplikované anesteziologické výkony, event. dohlíží na jejich průběh. Lékař sloužící anesteziologickou část zajišťuje anesteziologickou přípravu, premedikaci. Podává anestézie u všech výkonů dle pokynů vedoucího lékaře pohotovostní služby.

Informace pro příbuzné a blízké pacienta

Nahoru