Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky
Dne 5. 8. 2013 byl ve Sbírce zákonů č. 238/2013 uveřejněn nález Ústavního soudu ČR, na základě kterého byla ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a příslušné vyhlášky vypuštěna ustanovení o tzv. nadstandardech. Dnem vyhlášení pozbývají současně platnosti části přílohy vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a to ty části přílohy, kde je symbolem "E"označeno, že jde o ekonomicky náročnější variantu zdravotní péče.
Nahoru