Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

  Z řady historických pramenů vyplývá, že okolnosti vzniku Nemocnice TGM v Hodoníně byly zajímavé a dramatické. Po ustavení samostatné Československé republiky a spolu s rozvojem hodonínského regionu stále rostla potřeba lůžkového zařízení.

Řada význačných občanů Hodonínska se aktivně zasazovala o vybudování nemocnice. Po mnoha nejrůznějších překážkách, zklamáních a opakovaných odloženích projektu byl po II. světové válce vyhotoven definitivní návrh profesora brněnské techniky ing. arch. Bedřicha Rozehnala a dne 17. 11. 1946 byl položen základní kámen hodonínské nemocnice.

Předpokládané zprovoznění oblastní nemocnice se plánovalo na březen roku 1950. Různé technické a materiální potíže, pramenící z poválečné doby, však oddálily otevření nemocnice až k datu 1. 5. 1952. Tehdy bylo zprovozněno sto deset lůžek interního oddělení, sto lůžek chirurgického oddělení, čtyřicet lůžek dětského oddělení a dvacet pět lůžek oddělení očního, v jehož čele stál MUDr. Vladimír Gába.

Od září 1952 bylo do provozu uvedeno šedesát dva lůžek gynekologicko - porodního oddělení. Celkem tedy nemocnice disponovala třista třiceti sedmi lůžky. Do roku 1981 pokračoval vzestup počtu lůžek až na téměř čtyřista. V 90. letech došlo k restrukturalizaci zdravotnických zařízení.

Spolu s rozvojem základních oborů se rozvíjely i obory lůžkového komplementu. Z počátku se jednalo o malou biochemickou laboratoř v suterénu hlavní budovy. V roce 1954 bylo přistavěno transfuzní oddělení, v roce 1955 byla do provozu uvedena budova patologie. Ve stejném roce se od základních oborů vyčlenilo samostatné radiodiagnostické oddělení s provozem pracoviště léčby zářením. V roce 1984 byl uveden do provozu první přístroj pro ultrazvukovou diagnostiku a v roce 1993 pracoviště počítačové tomografie (CT), které jako jediné v regionu poskytuje nepřetržité služby občanům okresu. V roce 2000 byl z technických důvodů ukončen provoz radioterapie; v platnost vstoupil tzv. atomový zákon, který výrazně zpřísnil technické požadavky poskytování této léčby. Ze stejného důvodu bylo v roce 2001 zrekonstruováno pracoviště radiodiagnostického oddělení a pořízen nový moderní snímkovací přístroj.

Ambulance pro tuberkulózu sídlila do roku 1958 v prostorách dnešní polikliniky na Národní třídě. V roce 1961 bylo otevřeno plicní oddělení bez lůžkové kapacity v nové budově v areálu nemocnice. Tato budova pak byla rozšířena dostavbou na konci 80. let.

V letech rozvoje tzv. sjednoceného zdravotnictví byla k nemocnici organizačně přičleněna poliklinika na nynější Národní třídě, také budova dětských ambulancí na Muchově ulici a v roce 1996 nová poliklinika na sídlišti Jihovýchod. V 90. letech proběhla privatizace polikliniky na Národní třídě a na sídlišti Jihovýchod.

Vodoléčebné procedury byly prováděny v suterénu ambulantního traktu a to z počátku v obyčejných koupelnových vanách. Samostatné rehabilitační oddělení vzniklo v roce 1979, zatímco suterénní přístavba vodoléčby byla otevřena již v rocena 1976 v souvislosti s činností Výzkumného ústavu balneologického v Mariánských Lázních, který měl v té době v hodonínské nemocnici svoje detašované pracoviště za účelem výzkumu jodobromových vod. V roce 1979 byl zahájen provoz Lázní Hodonín. Město Hodonín je nyní jediným lázeňským městem v Jihomoravském kraji.

 Od počátku 70. let se moderní medicína výrazně rozvíjela a hodonínská nemocnice na tento trend reagovala. Nestorem zavádění moderních metod byl vedoucí lékař nemocnice a dlouholetý primář interního oddělení  MUDr. Jindřich Berka. Docházelo k umísťování nových přístrojů a na základě nejnovějších poznatků také ke zkvalitňování péče o pacienty. V roce 1976 bylo zprovozněno hemodialyzační středisko jako druhé v Jihomoravském kraji (po pracovišti v Brně ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny).

V listopadu 1971 bylo uvedeno do provozu další moderní pracoviště, tzv. pokoj intenzivní péče. Postupem doby se dále jednotky intenzivní péče vyčleňovaly pro jednotlivé obory. V roce 1978 bylo jako nejmladší samostatné lůžkové oddělení otevřeno oddělení anesteziologie a resuscitace (ARO). V roce 1985 zahájila provoz jednotka pro cévní mozkové příhody, v roce 1988 jednotka intenzivní péče chirurgického oddělení, v roce 1991 pak jednotka intenzivní péče dětského oddělení. V roce 1990 byl uveden do provozu pavilon, kam byla přemístěna ústavní lékárna a hematologicko-transfúzní oddělení s odbornými ambulancemi.

S dalším rozvojem medicíny se rozsah poskytovaných služeb rozšiřoval o ambulanci revmatologickou, diabetologickou, nefrologickou, poradnu pro onemocnění mléčné žlázy, onkologii, urologii a kardiologii se službou implantace trvalých kardiostimulátorů.

Hospodářsko-technické zázemí nemocnice se v době jejího otevření nacházelo v budově dnešních bytů na ulici Purkyňova č.5; s nárůstem agendy a dalších činností se postupně přesídlovalo do prostor dnešní vrátnice a dále do suterénu nemocnice.Dlouholetou pracovnicí sekretariátu vedoucího lékaře ,respektive později ředitele nemocnice byla paní Marie Prokopová,kterou v této funkci vystřídala paní Marcela Horychová.

Hodonínská nemocnice také obhospodařuje jeden z největších parků ve městě. Park byl vždy systematicky vysazován a rozvíjen a zaměstnanci nemocnice odpracovali na zvelebení okolí budov mnoho brigádnických hodin (zvláště v počátečním období). Komplex parku, včetně skleníků a zimní zahrady, byl využíván pro vlastní potřeby nemocnice, pro relaxaci personálu i pacientů.

Od 1. 9. 1997 nese hodonínská nemocnice název Nemocnice TGM Hodonín

Po překonání značných nejasností v otázkách privatizace došlo v roce 1999 k realizaci plánů na modernizaci a rekonstrukci ambulancí, operačních sálů a lůžkové části nemocnice. Tyto aktivity postupně směřují k vybudování komplexu moderní nemocnice odpovídající evropskému standardu.

V prosinci 1999 byla započata výstavba nového chirurgického pavilonu s novýmioperačními sály, centrální sterilizací, chirurgickými ambulancemi, traumatologickou, koloproktologickou a cévní poradnou, zákrokovými sálky a úsekem urgentního příjmu. Chirurgický pavilon byl otevřen v listopadu 2001. Ještě téhož roku byla zahájena rekonstrukce a dostavba dalšího pavilonu s moderním a komfortním anesteziologicko-resuscitačním oddělením, chirurgickou JIP a pooperačním dospávacím pokojem. V přízemí je komplexní pracoviště pro endoskopii a interní a neurologická ambulance s funkčními vyšetřovnami.

Dále jsou zde umístěny ambulance gynekologická, onkologická se stacionářem a   pracoviště diagnostického ultrazvuku. V dolním podlaží se pak nachází oddělení mikrobiologie, biochemie a pracoviště ústavní lékárny. Uvolněním stávajících prostor původní ústavní lékárny se vytvořily podmínky pro plánovaný přesun hemodialyzačního střediska a nefrologické ambulance. Dojde tak k podstatnému zlepšení komfortu pro pacienty a personál při rozšíření ambulantní odbornosti v rámci programu peritoneální dialýzy.

V roce 2005 došlo ke zrušení porodnice. Ze stávajících prostor bylo vytvořeno oddělení odborné ošetřovatelské péče s počtem lůžek třicet jedna, došlo k organizačnímu sloučení pracovišť klinické biochemie, klinické mikrobiologie a hematologie a transfuzní služby v Oddělení laboratorní medicíny.

Při rekonstrukci ambulantního traktu bylo nutno přesunout oddělení rehabilitace do prostor bývalé dětské polikliniky na Muchově ulici. V lednu roku 2009 bylo slavnostně uvedeno do provozu nově zrekonstruované Oddělení rehabilitačního lékařství a fyzioterapie za účasti hejtmana Jihomoravského kraje a dalších čestných hostů. Důležitým provozním článkem, který vyžadoval zásadní rekonstrukci, byly provozy kuchyně a skladu prádla. Stravovací provoz byl dočasně přestěhován do prostor bývalé lékárny a v květnu 2010 byl pak otevřen v nově vybudovaných prostorách s moderní technologií, včetně tablet systému pro pacienty. Byly také otevřeny nové prostory pro sklad a výdej prádla.  V roce 2010 byla  v areálu nemocnice odhalena pamětní  busta prvního prezidenta a hodonínského rodáka Tomáše Garrigue Masaryka, jehož jméno nemocnice nese.

Po téměř šedesáti letech provozu nemocnice bylo nutno obměnit okna, provést zateplení fasády, opravit střechy, provést rekonstrukci kotelny a přestěhovat bufet do moderních prostor v budově nemocnice. Nově zpřístupněný  bufet mohou navštívit klienti u dětského oddělení. Zateplení objektu a výměna oken, včetně položení solárních panelů pro ohřev vody, bylo dokončeno v říjnu roku 2011.  Koncem roku 2011 byly rekonstruovány vnitřní prostory patologie a obnoveno provádění patologicko-anatomických pitev . V další etapě počítáme s dokončením kotelny, přesunem dialyzačního střediska do hlavní budovy, opravou chodníků a silnic v areálu nemocnice, dokončením administrativní budovy, vybudováním nové výdejny léků u plicní ambulance, vybudováním prodejny volně dostupného doplňkového sortimentu, čajů a obuvi v bývalých prostorách bufetu.

V roce 2006 nemocnice získala certifikát ISO 9001 pro oddělení dopravní zdravotní služby, rehabilitace a radiodiagnostiky. V roce 2007 nemocnice získala tentýž certifikát (ISO 9001) pro všechna ostatní oddělení, v roce 2008 získalo oddělení laboratorní medicíny  akreditaci dle normy ČSN ISO 15189.

listopadu 2006 byla poprvé vyhlášena veřejná sbírka na obměnu nemocničních lůžek, druhá sbírka byla obnovena v roce 2010.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti