Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Přijímání stížností 

Proti postupu Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace (dále jen nemocnice) při poskytování zdravotních služeb nebo činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

  1. pacient,
  2. zákonný zástupce pacienta,
  3. osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,
  4. osoba zmocněná pacientem,

(dále jen stěžovatel).

Pokud je stěžovatelem osoba blízká pacienta nebo zmocněnec, je nutné připojit písemné zmocnění pacienta s jeho podpisem nebo, v případě osoby blízké, doklad o zdravotním stavu pacienta, ze kterého je zřejmé, že stížnost nemůže podat pacient sám. Při sepisování a přijímání stížností je každý zaměstnanec nemocnice oprávněn, dle ust. § 41 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, požadovat po pacientovi nebo osobě blízké, či zmocněné k podání stížnosti předložení dokladu k prokázání totožnosti.

Stížnost, ze které není patrné, kdo ji podává (není uvedeno jméno, příjmení a adresa stěžovatele, popř. bude v průběhu vyřizování zjištěno, že uvedené údaje jsou nepravdivé), se považuje za anonymní. Tato se prověří, ale písemně se neodpovídá. V nemocnici stížnosti přijímá, eviduje a zajišťuje jejich vyřízení právní oddělení.

U stížností podaných telefonicky, elektronicky prostřednictvím e-mailu (pokud není se zaručeným elektronickým podpisem), je právním oddělením stěžovatel vyzván k podání stížnosti písemnou formou, případně k osobnímu ústnímu podání. Stížnosti doručené do datové schránky Nemocnice TGM Hodonín, p.o., jsou po jejich ověření evidovány jako písemné stížnosti.

Stížnosti jsou přijímány každý pracovní den v obvyklé pracovní době 7.00 – 15.30 hod.

 

Lhůta pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího obdržení. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty je stěžovatel prokazatelně informován.

Je-li to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, je stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti.

O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě písemně vyrozuměn.

O vyřízení  stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva ve výše uvedené lhůtě a to i v případě, bylo-li  zjištěno, že stížnost není oprávněná.

Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nemocnice nepříslušná, je tato  ve lhůtě do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupena věcně příslušnému subjektu. O postoupení stížnosti je stěžovatel prokazatelně informován.

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu: Krajský úřad JmK Brno, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti