Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

ČESKÁ  LÉKAŘSKÁ  KOMORA

Okresní sdružení lékařů Hodonín, Masarykovo náměstí 13, 695 01  HODONÍN

a

NEMOCNICE  TGM  HODONÍN, příspěvková organizace

Purkyňova 11, 695 26 HODONÍN

 

Vás srdečně zvou 

 

na pracovní seminář lékařů Nemocnice TGM  Hodonín, p. o., který se uskuteční

                                                                

ve středu 22. května 2019 od 14:00 hod.

na  téma:  „Farmakoterapie děložní myomatózy“


Odborný program:  

Fertilitu šetřící terapie děložní myomatózy

   doc. MUDr. Robert Hudeček,  Ph.D., vedoucí Gynekologického útvaru,

                                                              Gynekologicko-porodnická klinika, FN Brno-Bohunice

Odborný garant:

       prim. MUDr. Věra Dostálová, náměstek pro zdravotní péči a zástupce ředitele

 


Zahájení v 14:00 hod., ukončení v 16:00 hod. - v jídelně Nemocnice Hodonín.

Vzdělávací akce je pořádaná v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu

ČLK č. 16 a je ohodnocena 2 kredity.

 

Pro lékaře  NTGM  Hodonín, p. o. bez odborné kvalifikace je účast povinná.

 

Těšíme se na Vaši účast

 

                                                                               prim. MUDr. Věra Dostálová, v. r.

                                                                            náměstek pro ZP a zástupce ředitele

Nahoru