Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů a kopií

Postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace, při pořizování výpisů a kopií upravuje zákon
č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, a to § 65 a násl.

Do zdravotnické dokumentace má právo nahlížet a o její kopie žádat:
1. pacient sám
2. zákonný zástupce pacienta, opatrovník, zmocněnec na základě plné moci
3. osoba určená pacientem (ve formuláři Souhlas s přijetím do ústavní péče při příjmu k hospitalizaci),
4. osoba blízká – pouze v následujících případech:
a) pokud žijící pacient nemohl s ohledem na svůj zdravotní stav určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu a je to v zájmu pacienta,
b) jde-li o zdravotnickou dokumentaci zemřelého pacienta (pokud pacient za života nevyslovil zákaz podávání informací této osobě),
5. další oprávněné subjekty – Policie ČR, soudy atd. (při splnění zákonných podmínek).
Osobou blízkou se rozumí:
- příbuzný v řadě přímé (syn, dcera, otec, matka),
- sourozenec a manžel nebo partner,
- jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Též jsou to i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Jak žádat o nahlížení do zdravotnické dokumentace, event. o pořizování kopií?
- Nahlížení do zdravotnické dokumentace a případné kopie malého rozsahu (cca do 2 listů, např. pouze propouštěcí zpráva apod.) žádejte ústně přímo na oddělení ošetřujícího lékaře nebo primáře.
- Nahlížení do zdravotnické  dokumentace a kopie většího rozsahu žádejte písemně ředitele nemocnice nebo prostřednictvím oddělení zdravotních pojišťoven nemocnice.

Nahlížení do dokumentace je možné pouze za přítomnosti zdravotnického pracovníka a nesmí narušovat poskytování zdravotních služeb. Na pořízení kopií má nemocnice lhůtu 30 dnů od obdržení žádosti. Náklady na pořízení kopií, event. jejich zaslání jsou hrazeny žadatelem dle platného Ceníku. Kopie budou vydány až po uhrazení nákladů souvisejících s pořízením kopií a jejich zasláním (platba na pokladně nemocnice).


K ověření totožnosti žadatele je nutné předložit:
- občanský průkaz, popř. cestovní pas,
- u osob blízkých dále kopii rodného, event. oddacího listu, které doloží vztah k pacientovi (manžel, otec atd.) nebo čestné prohlášení s uvedením vztahu k pacientovi (druh/družka).


Kalendář akcí

Srpen 2019
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

« Červenec 2019 Září 2019 »

ODBĚR NOVINEK NA E-MAIL

ODBĚR NOVINEK NA E-MAIL

Veřejné sbírky

Dne 1. 2. 2018 byla vyhlášená nová veřejná sbírka na shromáždění finančních prostředků na obměnu zdravotnické techniky. Finanční prostředky mohou být vkládány na speciálně zřízený účet u Komerční banky, a.s., na účet č.
115-5615400257/0100 nebo do pokladničky, která je umístěná u recepce v areálu nemocnice.

© 2019, Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace – všechna práva vyhrazena

Zaměstnání | Kontakty | Mapa stránek | Redakce webových stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑