Informace pro pacienty a veřejnost

Doporučená návštěvní doba v nemocnici:

  • Po - Pá: od 14.30 do 17.00 hod.
  • So, Ne a svátky: od 14.00 do 17.00 hod.

Doporučujeme Vám, abyste zvážili přítomnost dětí, neboť je můžete vystavit riziku infekce. Na dětském oddělení je možná přítomnost matky nebo jiného rodinného příslušníka po dobu hospitalizace dítěte.

Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), jednotkách intenzivní péče (JIP), nadstandardních a pooperačních pokojích jsou povoleny návštěvy se souhlasem ošetřujícího lékaře ve všední dny, soboty, neděle a svátky v době od 14.30 do 16.00h

 V den operačního výkonu nedoporučujeme návštěvy - viz Domácí řád.

Veškerá péče poskytovaná v našem zařízení je vedena snahou podporovat a upevňovat zdraví našich pacientů, podílet se na navrácení zdraví a zmírňovat negativní projevy nemocí.

Součástí celkové léčby je i léčebná výživa - dieta, proto ji dodržujte.Chtějí-li Vám ti, kteří za Vámi přicházejí na návštěvu přinést něco dobrého na přilepšenou, je lépe, poradí-li se se zdravotním personálem.

V průběhu hospitalizace budete seznámeni s provozním řádem oddělení, režimem návštěv a dalšími službami nezdravotnického charakteru, máte možnost seznámit se s Právy a povinnostmi pacientů.

Co je důležité vědět

Cennosti

Cennosti a finanční částky nad 1000,- Kč není vhodné nosit do nemocnice. V případě, že je máte s sebou, doporučujeme Vám uložit si je do centrálního trezoru nemocnice. Tato služba je bezplatná. Personál Vám poskytne potřebné informace. Za cennosti a finanční částky, které si ponecháte u sebe, nemocnice při ztrátě nebo poškození neodpovídá.

Lékárna pro veřejnost

Ústavní lékárna nabízí široký sortiment léků na lékařský předpis i volně prodejných. Součástí její nabídky jsou i potravinové doplňky, čaje, léčebná kosmetika, parafarmaceutika.

Co byste měli vědět o pobytu v nemocnici

Při přijetí lékařem Vám bude předložen k podpisu souhlas s přijetím do nemocnice. Současně budete požádán(a), abyste jmenovitě uvedl(a) osoby Vám blízké, kterým bude moci lékař poskytnout informace o Vašem zdravotním stavu. V průběhu hospitalizace budete lékařem seznámen/a/ s charakterem Vašeho onemocnění, se způsobem léčby a s potřebnými výkony.

Před operačním zákrokem nebo složitým vyšetřením bude od Vás vyžádán písemný souhlas s navrhovaným zákrokem.

V případě, že budete mít nejasnosti, neostýchejte se žádat informace nejen o svém zdravotním stavu, ale i o všem, co Vám připadá nesrozumitelné a s čím si nevíte rady. O propuštění po ukončení léčby budete informováni ošetřujícím lékařem. Při propuštění dostanete recepty na nově ordinované léky a případně také poukaz na zdravotnické pomůcky. Platnost receptu je u antibiotik 3 dny, u běžných léků 7 dní a platnost poukazu na zdravotnický prostředek je 1 měsíc.

Od lékaře a sestry se dozvíte vše potřebné o dalším postupu léčby, léčebném režimu a kontrolních vyšetřeních. O všem, co se s Vámi dělo za hospitalizace, podá ošetřující lékař písemnou zprávu Vašemu obvodnímu lékaři.

Pokud se nacházíte v těžké sociální situaci, která vyplývá z Vašeho onemocnění, zajistí Vám případně i vaší rodině ošetřující personál kontakt se sociální pracovnicí, která Vás bude informovat o možnostech poskytování sociálních nebo zdravotně sociální dávek a služeb.

Dopravu vozidlem dopravní zdravotní služby po ukončení hospitalizace do místa pobytu nebo do ústavu sociální péče indikuje ošetřující lékař a je možná pouze v případě, že Váš zdravotní stav neumožňuje dopravu běžným způsobem.

Sponzorské dary

Pokud budete spokojeni s poskytovanou zdravotnickou péči a rozhodnete se věnovat naší nemocnici sponzorský dar, můžete jej vázat na konkrétní oddělení nebo na konkrétní přístroj.

Termíny mší:

Vážená paní, vážený pane,

v krátkosti jsme Vás seznámili s informacemi, kterými bychom rádi přispěli k Vaší lepší orientaci v nemocničním prostředí.

Přejeme Vám brzké uzdravení
Zdravotnický personál Nemocnice TGM HodonínVeřejné sbírky

Dne 1. 2. 2018 byla vyhlášená nová veřejná sbírka na shromáždění finančních prostředků na obměnu zdravotnické techniky. Finanční prostředky mohou být vkládány na speciálně zřízený účet u Komerční banky, a.s., na účet č.
115-5615400257/0100 nebo do pokladničky, která je umístěná u recepce v areálu nemocnice.

© 2018, Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace – všechna práva vyhrazena

Zaměstnání | Kontakty | Mapa stránek | Redakce webových stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑