Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Průběh vyšetření

Jedná se o vyšetření za účelem diagnostiky Vašeho zdravotního stavu. Vyšetření Vám doporučuje (indikuje) ošetřující (indikující) lékař. Pro správné provedení samotného vyšetření je nutná Vaše spolupráce s radiologickým asistentem, který jej provádí. Dle konkrétní vyšetřované části těla se volí způsob provedení vyšetření, předchozí příprava, event. nitrožilní aplikace jodové kontrastní látky, vypití kontrastní látky či vyplnění tračníku kontrastní látkou per rektum (přes konečník). O způsobu provedení daného vyšetření by Vás měl informovat již indikující lékař. Vyšetření se provádí na základě předložené a řádně vyplněné žádanky, kterou předložíte u evidence (okno u čekárny před CT pracovištěm).

Komplikace

V případě podání kontrastní látky nitrožilně je nutné abyste se k vyšetření dostavil/a nalačno (min. 4 hodiny lze před vyšetřením požít menší množství tekutiny - ne kávu, alkohol a ne cigarety). Žilní přístup na našem pracovišti zajišťuje lékař (nejčastěji na horní končetině), který také aplikuje samotnou kontrastní látku.

Její podání může být provázené pocitem tepla nebo nutkáním na močení, tyto pocity však rychle odezní.Velmi zřídka je aplikace kontrastní látky provázená časnou komplikací v podobě alergické či alergii podobné reakci, která se dle projevů musí okamžitě řešit. Proto po vyšetření s aplikací kontrastní látky nitrožilně setrvejte do 30 min v čekárně a v případě jakýchkoliv nových potíží uvědomte personál.

Pokud jste již v minulosti měl/-a nežádoucí reakci na podání kontrastní látky nitrožilně, informujte o tom indikujícího lékaře, který Vás na vyšetření posílá. Rovněž o tom informujte neprodleně personál RDG pracoviště. O samotném podání kontrastní látky nitrožilně rozhoduje lékař RDG pracoviště.

Z dlouhodobého hlediska rentgenové záření nepůsobí příznivě a je nutné ho podstupovat po pečlivém zvážení pouze v nutných případech. 

Další příprava

V některých případech, dle požadovaného vyšetření, budete radiologickým asistentem požádáni o vypití roztoku kontrastní látky nebo po předchozí přípravě vám bude aplikován roztok kontrastní látky a vzduchu přes konečník.

Výsledek vyšetření (radiologický nález)

Vydáváme v případě plánovaných neakutních vyšetření ihned po vyšetření. U hospitalizovaných pacientů je nález, dle personálních možností, ihned k dispozici pomocí počítačové nemocniční sítě indikujícímu lékaři.

Rady pro samotné vyšetření

RTG VYŠETŘENÍ SE PŘI TĚHOTENSTVÍ NEPROVÁDÍ (pouze z vitální indikace), PROTO PROSÍME, TĚHOTENSTVÍ IHNED HLASTE.

Vyšetření provádíme na základě předložené žádanky, kterou předložíte před vyšetřením u evidence. Pracovník evidence zapíše Vaše identifikační údaje do nemocničního systému a radiologický asistent Vás doprovodí na samotou vyšetřovnu. Zde Vás dle vyšetřované oblasti, požádá o vysvlečení do spodního prádla, případně o odložení šperků, náušnic a jiných cenných věcí, které by mohly znehodnotit výsledný snímek, a bude Vás instruovat do příslušné polohy nutné pro skiaskopické vyšetření. Samotné vyšetření probíhá v přítomnosti lékaře RDG oddělení (nebo lékaře dětského oddělení v případě vyšetření vylučovacího systému za účelem diagnostik tzv. refluxů). V případě nutnosti Vám bude vydán povel k zadržení dechu. Během samotného vyšetření se polohujte dle pokynů vyšetřujícího lékaře, a během snímkování se nehýbejte. Po vyšetření se převlečte, a dle instrukcí radiologického asistenta buď počkáte na výsledek v čekárně, nebo se vrátíte na oddělení, kde jste hospitalizovaný.

Vyšetření, která nejčastěji provádíme u nás

Skiaskopické vyšetření jícnu, žaludku, kontrastní vyšetření tlustého střeva, vyšetření ledvin a vylučovacího traktu, vyšetření žlučového systému.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti