Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Vybavení: CT Revolution EVO

Popis metody

Výpočetní tomografie (dále CT) je moderní metoda, která umožňuje kvalitní zobrazení vnitřních orgánů Vašeho těla. Stejně jako běžný rentgenový přístroj využívá účinků rentgenového záření.

Vyšetření Vám doporučuje (indikuje) ošetřující (indikující) lékař. Pro správné provedení samotného vyšetření je nutná Vaše spolupráce s radiologickým asistentem, který jej provádí. Dle konkrétní vyšetřované části těla se volí způsob provedení vyšetření, event. nitrožilní aplikace jodové kontrastní látky, vypití kontrastní látky či vyplnění tračníku kontrastní látkou nebo vzduchem per rektum (přes konečník).

Vyšetření se provádí na základě předložené a řádně vyplněné žádanky, kterou předložíte radiologickému asistentovi pracujícímu na CT pracovišti. K vyšetření Vás předem objedná telefonicky buď ošetřující lékař nebo Vy osobně a to na tel. čísle 518 306 333. K vyšetření se dostavíte ve stanoveném datu a čase, do čekárny před CT pracoviště. Prosíme, neklepejte na dveře pracoviště, rušíte tím při práci lékaře. Setrvejte, než asistent vyjde před vyšetřovnu, a předložte mu řádně vyplněnou žádanku. Děkujeme za spolupráci.

Ordinační doba pro ambulantní pacienty je 7.45 – 15.00 hod, pro pacienty z urgentního příjmu nebo nemocniční pacienty kdykoliv dle domluvy s indikujícím lékařem. 

Komplikace

V případě podání kontrastní látky nitrožilně je nutné abyste se k vyšetření dostavil/a nalačno (min. 4 hodiny lze před vyšetřením požít menší množství tekutiny - ne kávu, alkohol a ne cigarety). Žilní přístup na našem pracovišti zajišťuje ambulantním pacientům lékař (nejčastěji na horní končetině), který také aplikuje samotnou kontrastní látku. Její podání může být provázené pocitem tepla nebo nutkáním na močení, tyto pocity však rychle odezní.

Velmi zřídka je aplikace kontrastní látky provázená časnou komplikací v podobě alergické či alergii podobné reakci, které se dle projevů musí okamžitě řešit. Proto po vyšetření s aplikací kontrastní látky nitrožilně setrvejte do 30 min v čekárně a v případě jakýchkoliv nových potíží uvědomte personál.

Pokud jste již v minulosti měl/-a nežádoucí reakci na podání kontrastní látky nitrožilně, informujte o tom indikujícího lékaře, který Vás na vyšetření posílá. Rovněž o tom informujte neprodleně personál CT pracoviště. O samotném podání kontrastní látky nitrožilně rozhoduje lékař CT pracoviště.

Z dlouhodobého hlediska rentgenové záření nepůsobí příznivě a je nutné ho podstupovat po pečlivém zvážení pouze v nutných případech. 

Další příprava

V některých případech, dle požadovaného vyšetření, budete radiologickým asistentem požádáni o vypití roztoku kontrastní látky v případě vyšetření horní části trávicího taktu, nebo po předchozí přípravě vám bude aplikován roztok kontrastní látky či vzduchu přes konečník, v případě vyšetření tlustého střeva. 

Výsledek vyšetření (radiologický nález)

V případě plánovaných neakutních vyšetření, dle vyšetřované části těla je výsledek k dispozici buď ihned po vyšetření (zpravidla CT vyšetření mozku, paranasálních dutin), do 3 dnů (CT vyšetření bederní páteře, břicha, plic, angiografické vyšetření), nebo nálezy zasíláme poštou indikujícímu lékaři. U hospitalizovaných pacientů je nález, dle personálních možností, k dispozici pomocí počítačové nemocniční sítě indikujícímu lékaři týž den, u akutních případů IHNED.

Rady pro samotné vyšetření

CT VYŠETŘENÍ SE PŘI TĚHOTENSTVÍ NEPROVÁDÍ (pouze z vitální indikace), PROTO PROSÍME, TĚHOTENSTVÍ IHNED HLASTE.

Vyšetření provádíme na základě předložené žádanky, kterou předložíte před vyšetřením u evidence. Pracovník evidence zapíše Vaše identifikační údaje do nemocničního systému a radiologický asistent Vás doprovodí na samotou vyšetřovnu. Zde Vás dle vyšetřované oblasti, požádá o vysvlečení do spodního prádla, případně o odložení šperků, náušnic a jiných cenných věcí, které by mohly znehodnotit výsledný snímek, a bude Vás instruovat do příslušné polohy nutné pro skiaskopické vyšetření. Samotné vyšetření probíhá v přítomnosti lékaře RDG oddělení (nebo lékaře dětského oddělení v případě vyšetření vylučovacího systému za účelem diagnostik tzv. refluxů). V případě nutnosti Vám bude vydán povel k zadržení dechu. Během samotného vyšetření se polohujte dle pokynů vyšetřujícího lékaře, a během snímkování se nehýbejte. Po vyšetření se převlečte, a dle instrukcí radiologického asistenta buď počkáte na výsledek v čekárně, nebo se vrátíte na oddělení, kde jste hospitalizovaný.

Vyšetření, která nejčastěji provádíme u nás

Skiaskopické vyšetření jícnu, žaludku, kontrastní vyšetření tlustého střeva, vyšetření ledvin a vylučovacího traktu, vyšetření žlučového systému.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti