Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Celkem 218 zdravotních sestřiček a dalších 113 laborantů, fyzioterapeutů, radiologických asistentů, zdravotnických laborantů, ošetřovatelek i sanitářů. Přesně tolik jich aktuálně pracuje v Nemocnici TGM Hodonín v rámci středního zdravotnického personálu. Ti všichni slaví navíc 12. května svůj svátek – Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek. Rádi bychom jim při této příležitosti srdečně poděkovali za jejich práci, obětavost a empatii, s kterou denně v našem zdravotnickém zařízení pečují v třísměnném provozu o pacienty z Hodonínska i okolí.

 

O rozšíření povědomí o tom, jak je role zdravotních sester a ošetřovatelek v komplexní péči o pacienta důležitá a nezastupitelná, přesvědčovala přitom veřejnost již v 19. století zakladatelka moderního ošetřovatelství Florence Nightingale, která v roce 1860 založila v Anglii první zdravotnickou školu pro ženy. I když se za tu dobu změnily pracovní postupy a vzrostly nároky na vzdělání zdravotních sester, principy péče o pacienty a ošetřovatelský model, který před více než 150 lety vytvořila, platí dodnes. 12. květen, tedy den jejího narození, se tak stal symbolicky po celém světě právě oslavou ošetřovatelek nemocných.

„Tento den je pro nás již tradičně možností k vyjádření obrovského poděkování a respektu k profesi zdravotní sestry, a v této náročné době covidové pandemie to platí mnohonásobně. Zdravotní sestřičky a ošetřovatelky opět dokázaly, že jsou při záchraně lidských životů a zdraví cennou, nezastupitelnou součástí vysoce edukovaných profesionálních týmů, tvořených často lékaři, sestrami, ošetřovatelkami a dalšími. Řada z nich, zvláště na exponovaných covidových jednotkách, ARO a JIP, si navíc za poslední rok skutečně sáhla fyzicky i psychicky na úplné dno,“ vyzdvihl ředitel NTGM Ing. Antonín Tesařík.

Ke každodenní náročné práci nastupují jen v hodonínské nemocnici do služeb denně praktické i všeobecné sestry, sestry se specializací ARIP nebo Intenzivní péče na JIP ARO, sálové sestry se specializací perioperační péče, dialyzační sestry se specializací v oboru neurologie či dětské sestry se zaměřením na pediatrii, a to jak s vysokoškolským vzděláním zakončeným bakalářským a magisterským titulem, tak i inženýrky v oboru ošetřovatelství a management.

„Jsou mezi nimi i sestry specialistky, které využívají špičkové moderní technologie a terapie. Jde například o specializovanou sestru na nehojící se rány a dekubity, která ošetřuje také pacienty z okolí i z domova důchodců. Dále zaměstnáváme nutriční sestru a konzultantku PEG/PEJ, PMK, zabývající se problémem inkontinence. Máme u nás sestry vyškolené jako interventy PEER, PPP pro kolegyně a rodiny v těžkých životních situacích.
Poskytování základního sociálně právního poradenství pacientům a jejich rodinám při řešení nepříznivé sociální situace způsobené změnou zdravotního stavu se zase zabývají zdravotně sociální pracovnice,“ vyjmenovává náměstkyně pro ošetřovatelskou péči NTGM Mgr. Naděžda Kwašniewská.
Samostatným vědním oborem je přitom podle ní ošetřovatelství, zaměřené na bio-psycho-somatické problémy člověka. Zde je důležitá týmová spolupráce, kde hraje důležitou roli nejen lékař a zdravotní sestra, ale také ošetřovatelka, sanitář, zdravotně sociální pracovnice a kněz.

 

„Naše sestry se neustále vzdělávají, v poslední době například v oblasti tzv. bazální stimulace, která umožňuje lidem s postiženým vnímáním a poruchami hybnosti zlepšovat svůj stav cílenou stimulací smyslových orgánů, což provádí vyškolené sestry ARO a JIP. Kromě toho ale také naše zaměstnankyně přednáší, a to i mimo republiku, publikují, pořádáme různé semináře pro kolegyně i veřejnost, při této příležitosti tradičně od roku 2005 pod záštitou města Hodonína odbornou konferenci Hodonínský den sester (bohužel po dva roky se z důvodu covid nekonal) ,“ pochválila vysoké pracovní nasazení sester Kwašniewská.

 

A jaké role plní zdravotní sestra podle ní v současnosti nejčastěji?

Sestra poskytovatelka ošetřovatelské péče – tento vztah je charakteristický holistickým chápáním jedince a skupiny zohledňující jejich zdraví a prostředí v zájmu uspokojování potřeb.
Sestra manažerka – působí v řízení a organizaci na různých úrovních. Plní i úlohu manažerky ošetřovatelské péče přímo u jednotlivců a skupin tím, že řídí ošetřovatelský proces. Pokud se sestra s touto rolí neztotožní, může být následkem nekoordinovaná a neefektivní péče.
Sestra edukátorka – mnohostranné zaměření na utváření a formování uvědomělého a zodpovědného chování jedince v zájmu podpory zdraví nebo jeho obnovy.
Sestra advokátka – obhajuje práva pacienta, reprezentuje jeho práva a vysvětluje mu je, zároveň také tlumočí jeho požadavky a názory. Obhajuje jeho zájmy. Projevem této role je zájem sester o pacienta.
Sestra nositelka změn – ošetřovatelství se stále vyvíjí a mění. Bez těchto změn by bylo ošetřovatelství stagnující obor. Pro sestru by měla být tato role hnací silou.
Sestra výzkumnice – tato role se stává aktuální ve společnosti, ve které se utváří ošetřovatelství jako sociálně významná vědecká profese. Pro tuto roli je důležité vzdělání, možnosti a potenciál.

Sestra mentorka – zodpovídá za klinický dohled nad studenty ošetřovatelství. Tato role vyžaduje adekvátní klinickou a pedagogickou způsobilost a zralou osobnost.
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti