Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Právě na den přesně před 45 lety, tedy 1. srpna 1978, spustilo svůj provoz Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO). To se ze stísněných prostor s lůžky s molitanovými matracemi, ovládanými mechanickou klikou, s jednoduchými ventilátory a bez alarmů, postupně vypracovalo na špičkové, moderní pracoviště, které dnes a denně bojuje o zdraví i životy pacientů po selhání životních funkcí, těžkých operacích, nehodách, sepsích či úrazech.

„Kromě slušného dispozičního uspořádání oddělení, kvalitní ventilační techniky i ostatního přístrojového vybavení máme i velmi spolehlivý a pracovitý tým sester a ošetřovatelek, který je pro péči o každého jednotlivého pacienta velmi důležitý,“ vyzvedává primářka ARO Marcela Kudláčová. Přidává také, že se na svůj tým může stoprocentně spolehnout, a že je na něj pyšná. O tom, jak se oddělení v průběhu desetiletí vyvíjelo i o náročnosti práce na tak exponovaném pracovišti, s ní připravujeme zajímavý rozhovor do zářijových Hodonínských listů, o který nepřijdete na sociálních sítích ani na tomto webu www.nemho.cz .

Zatím tedy alespoň krásná a obsáhlá vzpomínka MUDr. Bohumila Holuba, jak ji publikoval při příležitosti 40. výročí ARO v roce 2018: 

 

Poprvé  v historii  nemocnice   v Hodoníně  byl  začátkem 70.  let     ustanoven   samostatný      obor    anesteziologie     a    resuscitace.   Nejdůležitější,    díky    nemalé  podpoře bývalého ředitele primáře interního oddělení  Jindřicha  Berky,   bylo   zahájení   provozu lůžkové části 1. 8. 1978. Naše čtyřlůžkové oddělení   tehdy sousedilo s interním JIP.  V tomto roce  byly  také  vyškoleny zdravotní sestry,    které  se  specializovaly  na   poskytování  anesteziologické a resuscitační péče.  

 

Prvním primářem   oddělení se stal  MUDr.   Antonín Randula   a  vrchní sestrou byla jmenovaná Jaromíra  Smetková.  Od zahájení   provozu resuscitační stanice jsem pracoval   na oddělení i já.  V té době  vypomáhali  ve službách   i   chirurgové, zejména MUDr. Pavel Stránský, MUDr. Jiří Holý a další vyškolení lékaři, například  nynější primář ortopedie v Kyjově Jan Bíla, erudovaná anestezioložka Eva Prstková  a také  MUDr. Aleš Růža, který tragicky zahynul v Iráku. Prim. Randula od počátku prosazoval moderní léčebné postupy, například spinální blokády, zpočátku  hlavně epidurální anestézie, k čemuž obstaral  nezbytné instrumentárium ze zahraničí. Nadšení provázelo také každé pořízení nové techniky, která zlepšila a usnadnila péči o naše nemocné. 

 

Zavedli jsme, nyní již obsolentní, ale  tehdy progresivní resterilizaci pomocí ionizačního záření. Již tehdy vyvstala nutnost separace dlouhodobě ventilovaných nemocných  z hlediska nozokomiálních nákaz.  V roce 1982  byl zahájen  nepřetržitý provoz RLP, tehdy ještě RZP, kde tehdy sloužili kromě nás anesteziologů,  internistů   a  chirurgů    i vyškolení praktičtí lékaři.  Na oddělení přichází MUDr. Miroslav Čermák, MUDr. Milada Kamenovská a MUDr. Karel Svoboda, naopak primář  Randula  odjíždí v roce 1985  na  dlouhodobou výpomoc na  Maltu.

 

V té době, jak si  pamatuji,   jsme měli akutní nedostatek lékařů , přestože na oddělení přišla  MUDr. Hana Gromusová, která předtím pracovala na odd. ARO v Kyjově a kdykoliv mne  spolehlivě zastupuje.  Právě tehdy jsme ocenili pomoc tehdejšího prim. odd. ARO v Kyjově Ladislava Bartoše, kterému tímto také děkuji.  (MUDr. Vítězslav Doležal ).

Uvítali  jsme ve svých řadách MUDr. Zdeňka Habartu. V té době jsme již  zajišťovali  takřka 3000 anestézií  ročně i stoupající počet výjezdů  RLP.

 

V 90. letech, záhy  po svém návratu, se stal MUDr. Randula ředitelem naší nemocnice a já byl jmenován primářem.  MUDr. Svoboda  úspěšně složil II.  atestaci a později, odešel pracovat do Rakouska. Naštěstí jej nahradil  MUDr. Vladimír Salášek , který pracoval na odd. ARO ve Skalici. Jako čerstvý absolvent nastoupil MUDr. Pavel Štětka a poté na oddělení  přišla   z int. odd. v  Kyjově MUDr. Dagmar Smetková.

V roce 1996 dochází k odčlenění  RLP na nové stanoviště pod vedením MUDr. Zdeňka Habarty, z tohoto důvodu bohužel odešla také část našich specializovaných  sester. V únoru 1997 jsme se dočasně přestěhovali do zrekonstruovaných prostor  bývalého interního JIP.

 

V prostorách původního odd. ARO jsme zřídili  dospávací pokoj,  který  umožnil výrazně zkvalitnit pooperační péči nemocných. Na oddělení  přechodně pracovala i bývalá p. prim. odd. ARO  Bakešovy nemocnice, MUDr. Pavla Řádková.    Koncem 90. let, zejména po odchodu MUDr. Saláška na RLP, se anesteziologický tým znovu stabilizoval příchodem MUDr. Petra Nováka  a později  i   MUDr. Jána Radiče.

Děkuji za pomoc i nynějšímu primáři odd. ARO v Kyjově Luďkovi Šimečkovi při zajištění provozu našeho oddělení.

 

Krátce na našem oddělení pracovala MUDr. Adriana Kelová, MUDr. Miroslav Konečný, MUDr. Kamil Štefan , MUDr. Monika Trojanovská a MUDr. Kornel Brosh. V té době tu také začala pracovat   MUDr. Zuzana Šikudová. Krátce na našem oddělení pracovala i MUDr. Anna Antalová. MUDr. Vladimír  Salášek    na našem oddělení  opět pracuje, byť pouze na část úvazku.           

Od roku 2016 zde pracuje na plný úvazek MUDr. Marcela Kudláčová. Z tohoto neúplného výčtu vyplývá, že o anesteziology byl a je trvalý zájem u nás i v zahraničí. Ostatně i zakladatel tohoto oddělení, dr. Randula pracuje ve Franfurktu nad Mohanem.

Obdobná situace se týká samozřejmě i našich sester, které si také s nemalým úsilím postupně zvyšovaly kvalifikaci.  Chtěl bych ještě jednou  poděkovat sestře Mirce Smetkové, která  se  nemalou měrou podílela na vybudování našeho oddělení i sestře Evě Svobodové, která zajišťovala anesteziologický úsek.

 

Je tu přítomná Jitka Ottomanská, která byla vrchní sestrou odd. ARO od roku 1996 do roku 2014. V současnosti je vrchní sestrou Mgr. Iva Čermáková, která  se svojí rozhodností stará  o chod našeho úzce specializovaného oddělení. Nemohu opomenout sestru Ivu Foltýnovou, která zde pracuje celých 40 let, stále ve funkci staniční anesteziologické sestry.  Děkuji  pochopitelně personálu i ostatním sestrám, které zajišťovaly nebo právě zajišťují  péči o naše  klienty.

 

 Od  října  roku 2003 je lůžková stanice ARO umístěna  v nově vybudovaném nemocničním traktu. Mimochodem ten , stejně jako nový trakt operačních sálů byl také vybudován díky úsilí MUDr. Randuly, samozřejmě již ve funkci ředitele této nemocnice.  Nové oddělení  bylo koncipováno tak, aby vyhovovalo požadavkům VZP i hygieny. Výrazně se tím zvýšil komfort pacientů,   pro které je zde k dispozici pět moderně vybavených polohovacích lůžek v oddělených boxech s monitory a   přístroji pro  umělé dýchání. K dispozici máme  UZ přístroj a nové, moderní ventilátory, jak přenosné,  tak ty k zajištění dlouhodobé umělé plicní ventilace. Vzhledem změnám postoje zdravotních pojišťoven spolupracujeme aktivně se všemi dostupnými odd. NIP v okolí.

 

 Celé oddělení je klimatizované. Pacienti v kritickém stavu jsou přiváženi osádkami RLP a výtahem dopraveni přímo  na příjem našeho oddělení. Změnilo se spektrum námi ošetřovaných pacientů. Nadále na lůžkové stanici poskytujeme specializovanou péči pacientům  po kardiopulmonální resuscitaci a rozsáhlých operacích, často po neurochirurgických či kardiochirurgických výkonech. Po rozšíření počtu lůžek NIP a DIOP již  neošetřujeme dlouhodobě ventilované klienty.

Nadále úzce spolupracujeme  s JIP chirurgického i interního oddělení a díky dialyzačnímu středisku zajišťujeme akutní dialýzy a další eliminační léčbu našim pacientům.

 

Anesteziologická část oddělení spolupracuje s operačními i neoperačními obory, celkem na 10 pracovištích v naší nemocnici TGM   v Hodoníně,   převážně  však  v prostorách nových operačních sálů.

Součástí oddělení je i nový dospávací pokoj, který slouží i pro ambulantní klienty, je zařízen tak, aby vyhovoval  klientům tzv. jednodenní medicíny, kterých stále přibývá.

 

Uspořádání  v blízkosti operačních sálů  a chirurgického JIP se nám jeví jako optimální.  Bohužel, přes naše opakované požadavky, zatím nedošlo ke zvýšení počtu resuscitačních lůžek, to vede k častým problémům při umístění pacienta  RLP.  

 

MUDr. Bohumil Holub

srpen 2018

 

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti