Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky
LOGO EU a MMR

Projekt Zlepšení stavu kybernetické bezpečnosti IS Nemocnice TGM Hodonín, p. o. I

Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_004/0000161

Časový harmonogram projektu:
Datum zahájení projektu: 4. 4. 2022
Přepokládané datum ukončení projektu: 30. 6. 2025

 

Cíl projektu: Účelem projektu je realizace technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3 zákona č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v rámci programu Integrovaného regionálního operačního systému.

Výstup projektu: Pořízení a zavedení bezpečnostních technických prostředků a prvků do provozu, které zajistí a zvýší úroveň ochrany před kybernetickými hrozbami celého zařízení a používaných systémů v něm (hardware, software, implementace, audity, školení atd.).

 

Projekt Zlepšení stavu kybernetické bezpečnosti IS Nemocnice TGM Hodonín, p. o. II

Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_004/0000162

Časový harmonogram projektu:
Datum zahájení projektu: 4. 4. 2022
Přepokládané datum ukončení projektu: 30. 6. 2025

 

Cíl projektu: Účelem projektu je realizace technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3 zákona č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v rámci programu Integrovaného regionálního operačního systému.

Výstup projektu: Pořízení a zavedení bezpečnostních technických prostředků a prvků, které zajistí a zvýší úroveň ochrany před kybernetickými hrozbami celého zařízení a používaných systémů v něm.

 

logo EU

Projekt Modernizace a rozvoj přístrojového vybavení v Nemocnici TGM Hodonín v návaznosti na urgentní příjem je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016338

Časový harmonogram projektu:
Datum schválení projektu: 16.12.2021
Přepokládané datum ukončení projektu: 31.12.2023

Cíl projektu: Cílem projektu je obnova přístrojového vybavení a techniky Nemocnice TGM Hodonín, která bude v důsledku znamenat zvýšení kvality péče o pacienty, zajistí bezpečnou a efektivní diagnostiku u pacientů přicházejících do nemocnice k ošetření. Zmodernizovaná zdravotní technika specifikovaných oddělení je klíčovou součástí dosahování stanovených cílů a naplňování standardů v oblasti péče o pacienta. Přispěje také k zefektivnění práce zdravotnických pracovníků, k ulehčení náplně jejich práce a ke zrychlení přístupu k jednotlivým pacientům v případě nadměrného vytížení nemocničních kapacit. Pro zajištění efektivní nemocniční péče je třeba, aby byli pacienti na urgentním příjmu správně diagnostikováni a následně přesunuti na pracoviště navazující na urgentní příjem. Pro to je klíčové, aby bylo pracoviště urgentního příjmu propojeno s diagnostickým komplementem a pracovišti navazujícími na urgentní příjem nejen snadnou fyzickou přístupností, ale i vhodnou přístrojovou technikou. Zásadní v tomto problému je nasazení moderní zdravotnické techniky, pokud možno v množství zajišťujícím neprodlené převzetí pacienta a řádné zajištění jeho životních funkcí, dále jeho rychlé, bezpečné a přesné diagnostiky. V neposlední řadě se projekt zabývá snížením nutnosti redukce zdravotní péče u skupin nezasažených pacientů při mimořádných situacích a hrozbách, jako je např. pandemie. Pořízení a modernizace zdravotní techniky se v rámci realizace projektu uskuteční formou veřejné soutěže.

Výstup projektu: Výstupem projektu je podpoření celkem 7 pracovišť zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví v nemocnici TGM v Hodoníně. Budou podpořena pracoviště Operační sály + centrální sterilizace, dále gynekologické oddělení, dále chirurgické oddělení (včetně chirurgické JIP) lůžkové ARO, dále laboratoře – oddělení laboratorní medicíny, dále radiologické oddělení, dále interní oddělení (včetně interní JIP). Uvedeným pracovištím bude poskytnuta podpora v podobě nových přístrojů a nebo vybavení, čímž dojde k modernizaci těchto pracovišť.

 

logo EU


Projekt Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování v nemocnici TGM Hodonín

 je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017304

Časový harmonogram projektu: 
Datum schválení projektu: 11.3.2022
Přepokládané datum ukončení projektu: 31.12.2022

Cíl projektu: Hlavním cílem předkládaného projektu je prostřednictvím pořízením přístrojového vybavení modernizace a zvýšení laboratorních kapacit nemocnice PCR testování, jakožto spolehlivého způsobu odhalení původce Covid-19 a tím i zpomalení šíření onemocnění Covid-19 v populaci. V rámci projektu bude realizována investice do laboratorního vybavení, a to v celkovém objemu 2 765 506,90 Kč.

Výstup projektu: Hlavním výstupem projektu je pořízení zdravotnické techniky a prostředků pro oddělení laboratorní medicíny, jež přispěje k hlavnímu cíli projektu, a to Rozvoji a zvýšení laboratorních kapacit nemocnice pro PCR testování, jakožto ověřeného způsobu odhalení přítomnost viru COVID-19 u klienta/testovaného subjektu. Brzký záchyt viru u klienta v konečném důsledku může pomoct snížit riziko těžkého průběhu nemoci a dalšího šíření viru napříč populací.

 

 

Projekty spolufinancované z fondů EU jsou rozdělovány prostřednictvím operačních programů, v případě provozu dětské skupiny Beruška se jedná o operační program Zaměstnanost.

2018 - únor 2022

Provoz dětské skupiny Beruška v Nemocnici TGM Hodonín, p.o.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě  a zlepšení podmínek pro zaměstnané rodiče naší nemocnice. To se nám daří i díky dětské skupině, která zajišťuje kvalitní péči pro děti našich zaměstnanců a tím naše nemocnice může podpořit sladění jejich soukromého a pracovního života.

A jak to vypadá, když naše Beruška funguje v Nemocnici TGM Hodonín? Maminka jde do práce, cestou odevzdá své dítě do Berušky a odpoledne jde z práce a usměvavé dítě si u vrátnice vyzvedne. Tam se totiž nachází naše firemní školička.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti