Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

POKYNY PRO PACIENTY A OSTATNÍ OSOBY proti šíření onemocnění COVID-19 

Vážená paní, Vážený pane,

v současné době došlo k  většímu postupnému rozvolňování protiepidemických opatření ze strany Vlády ČR. Současná epidemická situace ale nadále obnáší nutnost opatření k zajištění ochrany pacientů a zdravotníků proti šíření infekce COVID-19, například povinnost nosit respirátor překrývající nos i ústa, dodržovat zvýšená hygienická opatření (dezinfekce rukou) a dostatečný odstup od ostatních osob (alespoň 1 metr) vždy tam, kde je to možné. Doprovod pacienta  je doporučen jen  v nezbytně nutných případech, a to na maximálně 1 osobu. Doprovod nesmí mít projevy infekčního onemocnění, např. horečku, kašel, dušnost, nebo být nejméně 14 dnů od prodělání infekce.  Před ošetřením bude v příslušné ambulanci kontrolováno nasazení respirátoru a každému bude změřena teplota včetně epidemiologického screeningu. Opět jsou otevřeny všechny vchody do budovy nemocnice, u onkologie nadále pouze pro onkologické pacienty. Pokud váš aktuální stav nevyžaduje akutní ošetření, prosíme i nadále zvažte a odložte svou návštěvu nemocnice a ambulancí.  Pokud nemáte stanoven termín kontroly je nutno se do ambulancí vždy předem telefonicky objednat – telefonní čísla a časy jsou uvedeny na  www.nemho.cz, zde i na facebooku nemocnice.

Od 19. dubna 2021 se mohou pacienti objednávat k  plánovaným výkonům chirurgickým a gynekologickým.
Objednání bude probíhat prostřednictvím chirurgické, traumatologické, proktologické a gynekologické ambulance, v pracovní dny od 8,00 do 14,00 hod.
Obnovujeme mj. plánované operace bariatrické, žlučníků, kýl, onemocnění konečníku atd., které musely být z důvodu šíření epidemie nemoci COVID-19 odkládány.
Každý, kdo se chce objednat k zákroku /operaci/, se musí dostavit osobně na příslušnou ambulanci, zde bude vyšetřen a stanoven mu termín operačního zákroku a naplánováno předoperační vyšetření. 
Pacient, který půjde k plánované hospitalizaci, musí mít negativní PCR test na COVID-19 v rozmezí 24 - 48 hod. před termínem plánovaného zákroku /operace/. Test je možno provést na odběrovém místě  NTGM Hodonín ve všední dny /den před nástupem k hospitalizaci/ od 7,00 do 9,00 hod. bez objednání. Pacient, od doby odběru PCR testu na COVID-19 do nástupu k plánované hospitalizaci, musí dodržovat zásady domácí karantény.

Od středy 19.  května 2021 jsou opět povoleny návštěvy pacientů v NTGM Hodonín na necovidových pracovištích,  ale pouze ve zpřísněném režimu  a  prozatím dva dny v týdnu.  Ve středu jsou návštěvy možné od 14.30 do 17.00 hodin a v neděli pak od 14.00 do 17.00 hodin (v závislosti na oddělení).

Podmínky pro návštěvy pacientů: 

• Návštěva se musí při vstupu na oddělení vždy ohlásit zdravotnickému pracovníkovi a doložit jedno z následujících: 

o Potvrzení o absolvování PCR nebo antigenního testu na COVID-19 s negativním výsledkem, ne starším než 3 dny (Z organizačních a kapacitních důvodů, bohužel, nejsme schopni příchozí návštěvníky testovat. Prosíme, abyste si test zajistili dopředu před příchodem na oddělení.); 

o Prokázání o prodělání infekce COVID-19, kdy od pozitivního testu uplynulo max. 180 dnů přede dnem návštěvy; 

o Certifikát MZ ČR o absolvovaném ukončeném očkování proti SARS-COV2, kdy od aplikace poslední dávky uplynulo minimálně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

o Očkovací průkaz, lékařskou zprávu v případě očkování podle dvou dávkového schématu, kdy od aplikace 1. dávky očkovací látky proti SARS-COV2 uplynulo minimálně 22 dní. 

Při návštěvě pacientů na jednotlivých odděleních nemocnice prosíme o striktní dodržování hygienických opatření, a to především po celou dobu pobytu zakrytí dýchacích cest respirátorem třídy FFP2 (KN95 bez výdechového ventilu a dezinfekci rukou. Povolena je návštěva maximálně dvou osob najednou. Zároveň žádáme, aby lidé návštěvu blízkých plánovali pouze v nezbytných a nutných případech. 

Nadále preferujeme bezkontaktní předávání eReceptu a platbu kartou. V případě SMS eReceptu od Vás lékárník nebude přebírat Váš telefon.    

Všechna zavedená opatření jsou nutná a mají přispět jak k ochraně personálu, tak i pacientů  a jejich blízkých!  

Máte-li jakékoliv nejasnosti stran Vaší návštěvy NTGM v souvislosti s infekcí COVID-19, prosíme, kontaktujte nás.   

Děkujeme, že jste ke svému okolí i zdravotníkům ohleduplní a že nám pomáháte situaci zvládnout svým přístupem, pochopením, podporou i solidaritou, zájmem i úsměvem, moc je v této době potřebujeme.

 

Přejeme Vám hodně energie, síly a pevné zdraví.

Vedení Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

Nahoru