Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

POKYNY PRO PACIENTY A OSTATNÍ OSOBY proti šíření onemocnění COVID-19 

platné od 4. prosince 2020

Vážená paní, Vážený pane,

i když došlo k prvnímu většímu postupnému rozvolňování protiepidemických opatření ze strany Vlády ČR, nouzový stav prozatím v  Česku platí do 12. prosince včetně. Současná epidemiologická situace ale nadále obnáší nutnost opatření k zajištění ochrany pacientů a zdravotníků proti šíření infekce COVID-19, například povinnost nosit roušku překrývající nos i ústa, dodržovat zvýšená hygienická opatření (dezinfekce rukou) a dostatečný odstup od ostatních osob (alespoň 1 metr) vždy tam, kde je to možné. Doprovod pacienta  je doporučen jen  v nezbytně nutných případech, a to na maximálně 1 osobu. Doprovod nesmí mít projevy infekčního onemocnění, např. horečku, kašel, dušnost, nebo být nejméně 14 dnů od prodělání infekce.  Před ošetřením bude v příslušné ambulanci kontrolováno nasazení roušky a každému bude změřena teplota včetně epidemiologického screeningu, tzv. triáž. Opět jsou otevřeny všechny vchody do budovy nemocnice, u onkologie nadále pouze pro onkologické pacienty.

Pokud váš aktuální stav nevyžaduje akutní ošetření, prosíme zvažte a odložte svou návštěvu nemocnice a ambulancí.  Pokud nemáte stanoven termín kontroly je NUTNO se do ambulancí vždy předem telefonicky objednat – telefonní čísla a časy jsou uvedeny na  www.nemho.cz, zde i na facebooku nemocnic Vás budeme průběžně informovat o postupném návratu všech ambulancí a pracovišť  do běžného provozu.

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020 nadále trvá zákaz návštěv, který se netýká návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění (vždy je nutná domluva s ošetřujícím lékařem) a přítomnosti rodičů u nezletilých dětí.

Dochází k  postupnému rozvolnění plánované (tzv. elektivní) péče, vyžadující hospitalizaci, která snese odkladu. U všech pacientů před hospitalizací či výkonem na gastroenterologickém pracovišti se provádí vyšetření pacientů na přítomnost viru SARS-CoV-2. Testování musí být provedeno v den nástupu k hospitalizaci či den předem před plánovaným výkonem. Podrobné informace Vám budou sděleny ošetřujícím lékařem.

Preferujeme bezkontaktní předání eReceptu a platbu kartou. V případě SMS eReceptu od Vás lékárník nebude přebírat Váš telefon.    

Všechna zavedená opatření jsou nutná a mají přispět jak k ochraně personálu, tak i pacientů  a jejich blízkých!  

Máte-li jakékoliv nejasnosti stran Vaší návštěvy NTGM v souvislosti s infekcí COVID-19 a zavedeným omezením poskytované péče, prosíme, kontaktujte nás.   

Děkujeme, že jste ke svému okolí i zdravotníkům ohleduplní a že nám pomáháte situaci zvládnout svým přístupem, pochopením, podporou i solidaritou, zájmem i úsměvem, moc je v této době potřebujeme.

Přejeme Vám hodně energie, síly, pevné zdraví a pohodové adventní dny.

Vedení Nemocnice TGM Hodonín

Nahoru