Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

POKYNY PRO PACIENTY A OSTATNÍ OSOBY proti šíření onemocnění COVID-19 

Vážená paní, Vážený pane,

v současné době dochází opět k  většímu zpřísnění protiepidemických opatření ze strany Vlády ČR. Současná epidemická situace ale nadále obnáší nutnost opatření k zajištění ochrany pacientů a zdravotníků proti šíření infekce COVID-19, například povinnost nosit respirátor překrývající nos i ústa, dodržovat zvýšená hygienická opatření (dezinfekce rukou) a dostatečný odstup od ostatních osob (alespoň 1 metr) vždy tam, kde je to možné. Doprovod pacienta  je doporučen jen  v nezbytně nutných případech, a to na maximálně 1 osobu. Doprovod nesmí mít projevy infekčního onemocnění, např. horečku, kašel, dušnost, nebo být nejméně 14 dnů od prodělání infekce.  Před ošetřením bude v příslušné ambulanci kontrolováno nasazení respirátoru. Jsou otevřeny všechny vchody do budovy nemocnice, u onkologie však nadále pouze pro onkologické pacienty. Pokud váš aktuální stav nevyžaduje akutní ošetření, prosíme i nadále zvažte a odložte svou návštěvu nemocnice a ambulancí.  Pokud nemáte stanoven termín kontroly je nutno se do ambulancí vždy předem telefonicky objednat – telefonní čísla a časy jsou uvedeny na  www.nemho.cz, zde i na facebooku nemocnice.

Od 29. 10. 2021 do odvolání jsou zakázány návštěvy pacientů v NTGM Hodonín na všech lůžkových odděleních. Výjimkou jsou návštěvy na dětském oddělení a dětské JIP,  ale pouze ve zpřísněném režimu a prozatím dva dny v týdnu: středa a neděle do14 do 16 hodin; návštěvy pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelných onemocnění a návštěvy pacientů s omezenou svéprávností. 

Podmínky pro návštěvy pacientů: 

• Návštěva se musí při vstupu na oddělení vždy ohlásit zdravotnickému pracovníkovi a doložit jedno z následujících: 

o Potvrzení o absolvování PCR testu ne staršího než 3 dny nebo antigenního testu ne staršího než 1den s negativním výsledkem, (Z organizačních a kapacitních důvodů, bohužel, nejsme schopni příchozí návštěvníky testovat. Prosíme, abyste si test zajistili dopředu před příchodem na oddělení.); 

o Prokázání o prodělání infekce COVID-19, kdy od pozitivního testu uplynulo max. 180 dnů přede dnem návštěvy; 

o Certifikát MZ ČR o absolvovaném ukončeném očkování proti SARS-COV2, kdy od aplikace poslední dávky uplynulo minimálně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

Při návštěvě pacientů na jednotlivých odděleních nemocnice prosíme o striktní dodržování hygienických opatření, a to především po celou dobu pobytu zakrytí dýchacích cest respirátorem třídy FFP2 (KN95 bez výdechového ventilu) a dezinfekci rukou. Povolena je návštěva maximálně dvou osob najednou. Zároveň žádáme, aby lidé návštěvu blízkých plánovali pouze v nezbytných a nutných případech. 

 

Oznámení o přeložení odkladné péče

Z důvodu prudce se zhoršující epidemiologické situace na Hodonínsku a rostoucího počtu hospitalizovaných covid pozitivních pacientů v Nemocnici TGM Hodonín jsme od úterý 16. listopadu 2021 nuceni přistoupit k přeložení odkladné péče a dočasnému rušení naplánovaných neakutních zákroků. Toto opatření se netýká ONKOLOGICKÝCH OPERACÍ A AKUTNÍCH STAVŮ.  O náhradních termínech zrušených zákroků vás budeme jednotlivě informovat, jakmile dojde k zlepšení situace.  Opatření platí až do odvolání.

 

Nadále preferujeme bezkontaktní předávání eReceptu a platbu kartou. V případě SMS eReceptu od Vás lékárník nebude přebírat Váš telefon.    

Všechna zavedená opatření jsou nutná a mají přispět jak k ochraně personálu, tak i pacientů  a jejich blízkých!  

Máte-li jakékoliv nejasnosti stran Vaší návštěvy NTGM v souvislosti s infekcí COVID-19, prosíme, kontaktujte nás.   

Děkujeme, že jste ke svému okolí i zdravotníkům ohleduplní a že nám pomáháte situaci zvládnout svým přístupem, pochopením, podporou i solidaritou, zájmem i úsměvem, moc je v této době potřebujeme.

 

Přejeme Vám hodně energie, síly a pevné zdraví.

Vedení Nemocnice TGM Hodonín, p.o.

Nahoru