Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Od středy 19.  května jsou opět povoleny návštěvy pacientů v NTGM Hodonín na necovidových pracovištích,  ale pouze ve zpřísněném režimu  a  prozatím dva dny v týdnu.  Ve středu jsou návštěvy možné od 14.30 do 17.00 hodin a v neděli pak od 14.00 do 17.00 hodin (v závislosti na oddělení).

Návštěva se musí při vstupu na oddělení vždy ohlásit zdravotnickému pracovníkovi. Dále musí doložit jedno z následujících:

  • Potvrzení o absolvování testu PCR ne starší 7 dní nebo antigenního testu na COVID-19 s negativním výsledkem ne starším než 3 dny (Z organizačních a kapacitních důvodů, bohužel, nejsme schopni příchozí návštěvníky testovat. Prosíme, abyste si test zajistili dopředu před příchodem na oddělení.).
  • Od aplikace první dávky očkovací látky proti SARS-COV2 v případě dvoudávkového schématu uplynulo minimálně 22 dní, v případě jednodávkového schématu minimálně 14 dní.
  • Prokázání o prodělání infekce COVID-19, kdy od pozitivního testu uplynulo max. 180 dnů přede dnem návštěvy.
  • Potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení o absolvování povinného testování zaměstnanců antigenním testem provedeném nejdéle před 3 dny

Při návštěvě pacientů na jednotlivých odděleních nemocnice prosíme o striktní dodržování hygienických opatření, a to především po celou dobu pobytu zakrytí dýchacích cest respirátorem třídy FFP2 (KN95 bez výdechového ventilu) a dezinfekci rukou. Povolena je návštěva maximálně dvou osob najednou.

Zároveň žádáme, aby lidé návštěvu blízkých plánovali pouze v nezbytných a nutných případech. 

Děkujeme Vám za pochopení a respektování všech nutných opatření.

Nahoru