Upravit stránku

 ČESKÁ  LÉKAŘSKÁ  KOMORA

Okresní sdružení lékařů Hodonín, Masarykovo náměstí 13, 695 01  HODONÍN

a

NEMOCNICE  TGM  HODONÍN, příspěvková organizace

Purkyňova 11, 695 26 HODONÍN

 

Vás srdečně zvou 

 

na pracovní seminář lékařů Nemocnice TGM  Hodonín, p. o., který se uskuteční

                                                                

ve středu 26. února 2020 od 14:00 hod.

na  téma:  „Bariatrická a metabolická chirurgie“
             ,,Doporučení pro praktické lékaře“

 

Odborný program:     

            1.  Obezita a její vliv na kardiovaskulární a metabolické choroby

                 prim. MUDr. Petr Lašek, Interní oddělení, NTGM Hodonín, p. o.

            2.  Indikace a kontraindikace k bariatrickým výkonům

                 prim. MUDr. Martin Man, MUDr. Eva Trlidová, MUDr. Martina Blanářová,

                 Chirurgické oddělení, NTGM Hodonín, p. o.

            3.  Metabolický efekt operačních výkonů, praktická doporučení dalšího sledování

                 MUDr. Martina Blanářová, prim. MUDr. Martin Man, MUDr. Eva Trlidová

                 Chirurgické oddělení, NTGM Hodonín, p. o.

                                         

Odborný garant:

                 prim. MUDr. Věra Dostálová, náměstkyně pro zdravotní péči a zástupce ředitele

 

                Zahájení v 14:00 hod., ukončení v 16:00 hod. - v jídelně Nemocnice Hodonín.

                Vzdělávací akce je pořádaná v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu

                ČLK č. 16 a je ohodnocena 2 kredity.

                Pro lékaře  NTGM  Hodonín, p. o. bez odborné kvalifikace je účast povinná.

 

                                Těšíme se na Vaši účast

                                                                               prim. MUDr. Věra Dostálová, v. r.

                                                                            náměstek pro ZP a zástupce ředitele

Nahoru