Zhodnocení stavu pacienta před pádem a po pádu I.-XII. 2007
Psych.stav pac.před pádem: Pomůcky: Soběstačnost: Schopnost spolupráce:
Orientovaný 40 Žádné 40 Soběstačný 18 Žádná 3
Zmatený 26 Hůl 13 Část sob. 28 Částečná 30
Neklidný 0 Chodítko 1 Zvýš.dohled 15 Úplná 34
Jiné 1 vozík 2 Imobilní 5
Berle 10 Bezvědomí 1
naslouchadlo 1
Užívání léků: Přítomnost při pádu: Místo pádu: Signalizace pádu:
Žádné 10 Nikdo 40 Na pokoji 55 Spolupac. hlasem 4
Léky na srdce 15 Sestra 5 Na chodbě 5 Spolupac. osobně 6
Hypnotika 8 Lékař 0 Na WC 7 Sám pac. hlasem 5
antidepresiva 1 Návštěva 1 V areálu Nem. 0 Pers. uslyšel pád 42
Inzulin, PAD 8 Spolupac. 21 Spolupac.zazvoněním 10
antiparkonsonika 2
analgetika 2
Diuretika 7
jiné 14
Pohyblivost: Pád v anamnéze: Situace,za které k pádu došlo:
Chodící 26 Ano 23 pád z lůžka 10
Část.pohybl. 6 Ne 44 vstávání z lů 22
Chodí s dopomocí 19 zakopnutí 8
Ležící nepohybl 3 nestabilita 14
Ležící pohyb 9 opření o nest. 7
Sedí v křesle 4 jiné 6
Komentář:
68,7% pacientů bylo před pádem soběstačných, 59,7% bylo orientovaných,95,5 % schopných spolupráce, 82,1 % pádů se odehrálo na pokoji,
u 59,7 % pádů nebyl nikdo přítomen, 23,9 % pacientů s výskytem pádu bylo nepohyblivých