Sledování dekubitů  Nemocnice TGM Hodonín p. o.
období : I. - XII.07                        
    počet počet %    počet %  počet pac. % pac. % dekubitů počet % dekubitů % dekubitů
oddělení počet přijatých pacientů pacientů počet oš. dnů oš. dnů s dekubitem s dekubitem u rizikových nových vzniklých u rizikových
  lůžek pacientů v riziku v riziku oš. dnů v riziku v riziku celkem celkem pacientů dekubitů na oddělení pacientů
ARO 4 227 63 27,8% 1267 709 56,0% 15 6,6% 23,8% 8 3,5% 12,7%
DĚT 15 966 0 0,0% 4476 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
DĚT JIP 4 700 0 0,0% 1648 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
GYN 30 1491 2 0,1% 6043 4 0,1% 2 0,1% 100,0% 1 0,1% 50,0%
INT A 34 1569 195 12,4% 9945 1243 12,5% 43 2,7% 22,1% 4 0,3% 2,1%
INT B 32 1654 227 13,7% 10179 1695 16,7% 39 2,4% 17,2% 7 0,4% 3,1%
INT JIP+IMP 14 806 30 3,7% 3640 139 3,8% 15 1,9% 50,0% 9 1,1% 30,0%
CHIR A 30 2493 88 3,5% 7875 196 2,5% 24 1,0% 27,3% 6 0,2% 6,8%
CHIR B 23 1431 106 7,4% 6658 688 10,3% 104 7,3% 98,1% 1 0,1% 0,9%
CHIR JIP 7 802 107 13,3% 2326 400 17,2% 69 8,6% 64,5% 9 1,1% 8,4%
OOP 31 403 366 90,8% 8835 4451 50,4% 54 13,4% 14,8% 14 3,5% 3,8%
Celkem : 224 12542 1184 9,4% 62892 9525 15,1% 365 2,9% 30,8% 59 0,5% 5,0%