Hlášení o mimořádných událostech 2007 (X.-XII. )
I.-XII.07
Oddělení Počet MÚ z toho pádů
INT ženy 28 17
INT muži  39 22
INT JIP 3 3
OOP 23 15
CH A 13 3
CH B 10 3
CH amb 10 0
CH JIP 9 0
ARO 3 1
DĚT  4 0
GYN 6 3
HDS 10 0
Opsály 6 0
OLM 2 0
RHB 1 0
RDG 1 0
celkem 168 67
V Hodoníně 7.1.2008 zpracovala. Bc.Jitka Moravová