Sumarizace pacientů s dekubity v Nemocnici TGM Hodonín  
   
období : I. - XII.07                          
                             
Oddelení: poč. pac. přijatých s dekub. poč. pac. přijatých, přeložených z: Stupeň dek. při přijetí na odd.        Počet pacientů s novým  
DD soc.zař. zdrav. zaříz. domova z odd. nem. Hodonín počet:             dekubitem na oddělení Celkem
I. II. III. IV. V. I.-II.st. III.-V. st. Celkem zhojeno
ARO 7 0 0 0 7 5 2 0 0 0 8 0 8 1
DĚT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DĚT. JIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GYN 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
ITN A 39 3 2 29 5 7 12 12 6 2 4 0 4 9
INT B 32 6 1 22 3 0 6 8 17 1 6 1 7 0
INT JIP+IMP 6 0 3 1 2 0 3 0 3 0 9 0 9 1
CHIR A 18 0 1 2 15 10 7 1 0 0 6 0 6 5
CHIR B 103 11 2 51 39 17 55 19 11 1 1 0 1 26
CHIR JIP 60 2 1 9 48 21 21 15 2 1 8 1 9 1
OOP 40 1 1 12 26 0 20 13 6 1 13 1 14 2
Celkem : 306 23 11 127 145 61 126 68 45 6 56 3 59 45
Názvy zdravotnických a sociálních zařízení:      
zdravotnické zařízení: počet: sociální zařízení:   počet:  
Nemocnice Kyjov   4 DD Strážnice   7
FN Brno Bohunice   2 DD Hodonín, Na pískách 9
Nemocnice Břeclav   2 DD Hodonín, Bří Čapků 3
RHB Veselí nad Moravou 1 USP Jarošova, Hodonín 4
Nemocnice Olomouc   1        
Nemocnice Liberec   1        
celkem:     10 celkem:     23