Seznam SOP - Pracoviště klinické mikrobiologie

Seznam SOP - Pracovní postupy:

 • SOP č. 2: Centrální příjem vzorků
 • SOP č. 3: Výdej výsledků z pracovišť OLM
 • SOP č. 5: Objednávky a dodávky zdravotnického materiálu na OLM
 • SOP č. 6: Charakteristika bakteriologické laboratoře
 • SOP č. 7: Charakteristika serologické laboratoře
 • SOP č. 8: Charakteristika virologické laboratoře
 • SOP č. 25: Údržba automatického analyzátoru EVOLIS
 • SOP č. 26: Údržba fotometru READER 530 a promývačky Washer 400 firmy Organon Teknika
 • SOP č. 28: Popis práce s analyzátorem EVOLIS firmy BIO-RAD
 • SOP č. 31: Práce na umývárně
 • SOP č. 47: Práce v laminárním boxu VHB COPMACT firmy Schoeller
 • SOP č. 59: Práce s autoklávem Fedegari FV A
 • SOP č. 60: Obsluha stanice na úpravu vody AQUAL 29
 • SOP č. 61: Práce s horkovzdušným sterilizátorem HS 40 A
 • SOP č. 62: Práce s přístrojem Densi-La- Metr II.
 • SOP č. 63: Práce s třepačkou Mini Rocker-Shaker MR-1
 • SOP č .64: Práce s temperovanou třepačkou
 • SOP č. 65: Povinná hlášení zjištěných pozitivních infekčních onemocnění
 • SOP č. 66: Podmínky přepravy biologického materiálu vyšetřovaného v partnerských laboratořích
 • SOP č. 67: Vyřizování stížností nebo jiných zpětnovazebních podnětů
 • SOP č. 68: Zasílání reaktivních vzorků ke konfirmaci
 • SOP č. 69: Nakládání s nebezpečnými látkami a jejich skladování
 • SOP č. 70: Skladování vzorků před vyšetřením na pracovišti klinické mikrobiologie
 • SOP č. 71: Vyšetření dárců krve – virové markery, syphilis
 • SOP č. 72 Test pro detekci abnormálního fungování analyzátoru mini VIDAS
 • SOP č. 74: Řízení neshod
 • Seznam SOP - metody vyšetření:
 • SOP č. 1: Mikrobiologický monitoring pracovního prostředí odběrového sálu pro dárce krve
 • SOP č. 4: Vyšetření transfuzních přípravků
 • SOP č. 9: Vyšetření HBsAg automatickým analyzátorem EVOLIS
 • SOP č.10: Vyšetření HCV Ag-Ab automatickým analyzátorem EVOLIS
 • SOP č.11: Vyšetření HIV Ag-Ab automatickým analyzátorem EVOLIS
 • SOPč.12: Vyšetření celkových protilátek proti Syphilis automatickým analyzátorem EVOLIS
 • SOP č. 13: Vyšetření anti - HBs analyzátorem mini VIDAS
 • SOP č. 14: Vyšetření anti - HBc IgM analyzátorem mini VIDAS
 • SOP č. 15: Vyšetření anti - HBc Total analyzátorem mini VIDAS
 • SOP č. 16: Vyšetření HAV IgM analyzátorem mini VIDAS
 • SOP č. 17: Vyšetření HAV Total analyzátorem mini VIDAS
 • SOP č. 18: Vyšetření CMV IgM analyzátorem mini VIDAS
 • SOP č. 19: Vyšetření CMV IgG analyzátorem mini VIDAS
 • SOP č. 20: Vyšetření Toxoplazma IgM analyzátorem mini VIDAS
 • SOP č. 21: Vyšetření Toxoplazma IgG analyzátorem mini VIDAS
 • SOP č. 22: Vyšetření Avidity IgG proti toxoplazmoze analyzátorem mini VIDAS
 • SOP č. 23: Vyšetření Borrelia burgdoferi IgM analyzátorem EVOLIS
 • SOP č. 24: Vyšetření Borrelia burgdorferi IgG analyzátorem EVOLIS
 • SOP č. 27: Kultivační vyšetření na GO
 • SOP č. 29: Vyšetření RRR
 • SOP č. 30: Vyšetření TPHA
 • SOP č. 32: Kultivační vyšetření hnisu, stěru z rány
 • SOP č. 33: Kultivační vyšetření punktátu, výpotku
 • SOP č. 34: Kultivační vyšetření moči
 • SOP č. 35: Kultivační vyšetření výtěru z krku
 • SOP č. 36: Kultivační vyšetření výtěru z nosu
 • SOP č. 37: Kultivační vyšetření sputa
 • SOP č. 38: Kultivační vyšetření výtěru z pochvy, z děložního hrdla, z vulvy
 • SOP č. 39: Kultivační vyšetření stolice
 • SOP č .40: Kultivační vyšetření výtěru z ucha
 • SOP č. 41: Kultivační vyšetření hemokultury
 • SOP č. 42: Vyšetření likvoru
 • SOP č. 43: Anaerobní kultivace
 • SOP č. 44: Izolace křížovým roztěrem
 • SOP č. 45: Mikroskopické vyšetření, barvení mikroskopických preparátů
 • SOP č. 46: Kultivační vyšetření stěru z oka
 • SOP č. 48: Očkování bakteriologickou kličkou, přelitím
 • SOP č. 49: Kultivační vyšetření sterilního zdravotnického materiálu
 • SOP č. 50: Kladení ATB disků
 • SOP č. 51: Mikrobiální obraz poševní (MOP)
 • SOP č. 52: Vyšetření Rota – Adeno virů ve stolici
 • SOP č. 53: Vyšetření na střevní parazity, lepex
 • SOP č. 54: Neutralizační test pro titraci antistreptolysinu O (ASLO)
 • SOP č. 55: Latex - fixační test
 • SOP č. 56: Test pro diagnostiku inf. mononukleosy Paul-Bunnellovou metodou
 • SOP č. 57: Latexový aglutinační test pro stanovení revmatoidních faktorů (RF)
 • SOP č. 58: Vyšetření protilátek proti Toxoplazma gondii – Komplement fixační Metodou KFR
 • SOP č. 73: Vyšetření Borrelia IgM/IgG – Immunoblot
 • SOP č. 75: Vyšetření IgM protilátek proti viru Epsteina-Barrové (VCA IgM)
 • SOP č. 76: Vyšetření IgG protilátek proti viru Epsteina-Barrové (VCA IgG)
 • SOP č. 77: Vyšetření IgG protilátekproti nukleárnímu antigenu viru Epsteina – Barrové(EBNA IgG )
 • SOP č.78: Adaptační proces u nových pracovníků mikrobiologie
 • SOP č.79: Vyšetření HIV Ab-Ag automatickým analyzátorem mini VIDAS
 • SOP č.80: Základní biochemické identifikační testy


Veřejné sbírky

Dne 1. 2. 2018 byla vyhlášená nová veřejná sbírka na shromáždění finančních prostředků na obměnu zdravotnické techniky. Finanční prostředky mohou být vkládány na speciálně zřízený účet u Komerční banky, a.s., na účet č.
115-5615400257/0100 nebo do pokladničky, která je umístěná u recepce v areálu nemocnice.

© 2019, Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace – všechna práva vyhrazena

Zaměstnání | Kontakty | Mapa stránek | Redakce webových stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑