Seznam SOP - Pracoviště klinické biochemie

Obsah:

 1. Příjem biologického materiálu na PKB
 2. Vyšetření moči
 3. Acidobazická rovnováha
 4. Práce na analyzátoru DIMENSION RxL MAX
 5. Práce na přístroji IMMULITE 2000
 6. Údržba IMMULITE 2000
 7. Metody ELISA na mikrotitračních destičkách
 8. Elektroforéza proteinů
 9. Pracovní postup na osmometru model 3MO PLUS
 10. Údržba DIMENSION RxL MAX
 11. Práce na analyzátoru HITACHI 902
 12. Údržba analyzátoru HITACHI 902
 13. Práce s denzitometrem Preference ECRAM
 14. Stanovení Na, K, TCa, Cl, v séru , v moči
 15. Stanovení ALT
 16. Stanovení celkové bílkoviny ( TP )
 17. Kvantitativní stanovení albuminu ( ALB )
 18. Stanovení alkalické fosfatázy ( ALP )
 19. Stanovení alfa-amylázy v séru a v moči (AMY )
 20. Stanovení AST
 21. Stanovení močoviny ( BUN )
 22. Stanovení kreatinkinázy ( CK )
 23. Stanovení kreatinimu ( CREA )
 24. Stanovení GMT ( GGT )
 25. Stanovení glukózy ( GLU )
 26. Stanovení cholesterolu ( CHOL )
 27. Stanovení železa ( IRN )
 28. Stanovení laktátdehydrogenázy ( LDH )
 29. Stanovení hořčíku ( MG )
 30. Stanovení fosforu ( PHOS )
 31. Stanovení C-reaktivního proteinu ( RCRP )
 32. Sanovení celkového bilirubinu ( TBIL )
 33. tanovení Triacylglycerolů (TRIG)
 34. Generování požadavků v LISu pro proměřování atestovaných materiálů kontrol
 35. Stanovení CHOLINESTERÁZY
 36. Interní kontrola kvality na analyzátoru DIMENSION RxL MAX
 37. Měření vzorků na pHOx Basic
 38. Zpracování požadavku STATIM vyšetření
 39. Pokyny pro tisk a archivaci výsledků
 40. Práce na analyzátoru NOVA 10
 41. Nakládání a skladování nebezpečných látek - lihobenzin ( ethanol - denaturated)
 42. Způsob řešení stížností nebo jiných zpětnovazebních podnětů
 43. Pokyny pro bezpečnou práci odstředivek
 44. Úklid PKB a přilehlých objektů
 45. Předkládání výsledků pracoviště klinické biochemie
 46. Doporučený postup při poruše na zařízení
 47. Telefonická žádost o vyšetření
 48. STATIM vyšetření, telefonická žádost o vyšetření
 49. Hlášení patologických (kritických) výsledků
 50. Ukládání primárních vzorků
 51. Řešení havarijní situace na PKB
 52. Měření vzorků na analyzátoru AVL 9181
 53. bsluha stanice na úpravu vody AQUO OSMOTIC
 54. Návod k obsluze horkovzdušného sterilizátoru

Stanovení draselného kationu ( Kalia)

 • 1s Objednávka a dodávka zdravotnického materiálu na OLM
 • 2s Řízení neshod
 • 3s Organizační řád OLM nemocnice TGM Hodonín p. o
 • 4s Kalibrace a kontroly měřidel
 • 5s Hodnocení pracovníků OLM /pracovníci vedení, staniční laborantky/
 • 6s Předpis pro zavádění nové metody vyšetření


Veřejné sbírky

Dne 1. 2. 2018 byla vyhlášená nová veřejná sbírka na shromáždění finančních prostředků na obměnu zdravotnické techniky. Finanční prostředky mohou být vkládány na speciálně zřízený účet u Komerční banky, a.s., na účet č.
115-5615400257/0100 nebo do pokladničky, která je umístěná u recepce v areálu nemocnice.

© 2019, Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace – všechna práva vyhrazena

Zaměstnání | Kontakty | Mapa stránek | Redakce webových stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑